cz
en

Obecné dotazy k runtime

Není možné se připojit k PLC 

Na ethernetu PLC neblikají LED (PLC nereaguje na ping):  
Zkontrolujte, že je dobře „zacvaklá“ procesorová deska na PLC. Je nutné odejmout svršek PLC, „vycvaknout a znovu zacvaknout procesorovou desku“. 

PLC reaguje na ping, ale nezačne „blikat“ LED pro RT: 
V případě, že PLC obsahuje operační systém Linux, tak se do PLC připojte přes WinSCP. Nakopírujte RT do kořenového adresáře s názvem „root“. Na souboru pro RT nastavte spustitelný příznak „X“ a v PuTTY spusťte RT příkazem „sh sharkRT.sh“ po provedení zadejte příkaz sync a následně zadejte příkaz reboot -n 

Po nahrání sestavy není možné se na PLC připojit 
V případě, že PLC obsahuje operační systém Linux, tak se do PLC připojte přes WinSCP a v adresáři s názvem „tftpdboot“ smažte soubory „sex1“ a „sex2“. 

Na markMX popř. markMX.2 nereagují správně vstupy/výstupy 

Zkontrolujte mapování tasků pro programy. V případě, že jednotlivé programy budou mít samostatné tasky, tak všechny proměnné vložte do jednoho tasku a přehrajte sestavu. V případě, že je problém s vyčítáním hodnot u analogových vstupů AI9 – AI16, na které jsou přivedené aktivní periferie, tak s největší pravděpodobností nebude na AIC přivedená G0. Prověřte, zda-li je zapojeno a případně na na AIC přiveďte napájení z G0. 

Nahraný projekt se nespustí na PLC 

Tento problém často vzniká na platformách s operačním systémem FreeRTOS s nižším výkonem (mark100, mark150/485). Při nahrání většího projektu na PLC se po potvrzení dialogové okna „Jak chcete spustit regulátor...“ vypíše chybová hláška. Může pomoci z programu odebrat některé části, které zabírají více místa např. časové programy, alarmy atd…

WindowsRT nemohu nadetekovat/popřípadě nahrát projekt 

S největší pravděpodobností je může jednat o nějaké rozdílné verze mezi release a vývojovou verzi image, která je v runtime nahraná. Bude nutné z PLC smazat nahraný image, což provedete kompletním smazáním obsahu adresáře C:\ProgramData\Merbon\RT\default. Pokud si potřebujete zachovat nastavení síťové konfigurace na PLC, tak by mělo stačit smazat pouze soubory s názvy „sex1“ a „sex2“. 

Na PLC není možné změnit IP adresu – po nastavení je na PLC IP 192.168.1.10 

S největší pravděpodobností bude nastavený DIP přepínač INIT na PLC v poloze ON. 

Na PLC se mi nedaří spustit nahraný projekt 

Pokud se chyba projevuje tak, že se vám podaří zkompilovat sestavu, nahrát do regulátoru a po odkliknutí dialogového okna pro „spuštění sestavy“ se ve statusu vypíše chyba, tak je projekt moc veliký a bude nutné projít projekt a provést modifikaci tj. projít vstupy/výstupy a vypnout autogen u proměnných které nejsou v sestavě využité. Pokud nepomůže tato redukce, tak bude nutné provést zásah do programu (proveďte po konzultaci s programátorem). Doporučuji zredukovat datové typy u proměnných tj. z real na int popř. sint atd. Popřípadě využít časových programů typu Base (bez výjimek). 

Nahrání sestavy do PLC selže už na začátku nahrávání 

Pokud prošla kompilace sestavy, ale nahrání sestavy selže už na začátku, můžete zkusit následující: 

  • Zkontrolujte stabilitu síťového připojení mezi vaším počítačem a PLC
  • Zkontrolujte kolik SSCP TCP klientů se na PLC připojuje (tento problém může vznikat zejména u PLC s operačním systémem FreeRTOS, kde je nastavený limit 5 SSCP TCP spojení přičemž nahrání sestavy si vezme dvě SSCP TCP spojení. 

Ve vlastnostech např. funkčního bloku, PLC atd.. se mi nezobrazují všechny kolonky 

S největší pravděpodobností na počítači bude nainstalovaná nižší veze .NET Framework z oficiálních stránek si stáhněte a nainstalujte verzi 4.7.2 a vyšší. Je možné, že si počítač resp. antivirový program uzamkl některé knihovny. Zatím nejrychlejší způsobem, jak si s tímto poradit je překopírovat vývojové prostředí na flash disk a z něho vývojové prostředí překopírovat do počítače. 

Jak mohu přehrát RT na nižší verzi? 

Přehrání RT na nižší verzi není oficiálně podporované. PLC s operačním systémem Linux stačí otevřít nižší verzi IDE, detekovat PLC a přehrát RT. U PLC s operačním systémem FreeRTOS to uživatelsky není možné. Přehrání RT směrem dolů je vždy bez záruky a může dojít k tomu, že PLC přestane fungovat a nepůjde detekovat.