cz
en

Obecné dotazy k IDE

Nedaří se přehrát projekt na PLC (nahrávání sestavy se ani nespustí)

V případě, že se nezobrazila chyba při zkompilování sestavy a i přesto se nespustilo nahrávání projektu na PLC, tak prověřte počet SSCP TCP klientů, které se aktivně připojují na PLC. PLC s operačním systémem FreeRTOS má omezení na 5 spojení a Linux na 20 spojení. Od verze 2.4.0.8 se si „Nahrání sestavy“ vyžaduje dvě SSCP spojení v jeden časový moment, což může způsobit překročení limitu povolených spojení na PLC a nedojde k zahájení nahrání projektu do PLC.

U proměnných se zobrazuje „Žádná hodnota“ nebo „No Value“

  • Zkontrolujte, že na PLC máte v tasku mapovaný příslušný program
  • Zkontrolujte, že při „ladění PLC“ máte vybrané konkrétní PLC nebo instanci funkčního bloku
  • Zkontrolujte, že při nahrání programu do PLC nedošlo k selhání

Po vytvoření vlastního funkčního bloku ve strukturovaném textu nevidím v jeho vlastnostech všechny položky

S největší pravděpodobností se název funkčního bloku ve stromové struktuře IDE neshoduje s deklarací funkčního bloku v ST kódu.

Vyhledávání v prohlížeči proměnných nefiltruje „správně“ nebo podle očekávání

V případě, že jste si rozbalil „tělo“ některého z funkčních bloků a do filtru zadáte jiný „textový klíč“, tak prohlížeč proměnných Vám kromě shody se zadaným klíčem zobrazí také již rozbalené proměnné funkčních bloků, což může způsobit dočasné zmatení, že prohlížeč proměnných nefiltruje správně.

Po kliku na „Nahrát sestavu“ se vypíše chyba „Regulátor je přiřazen jenom částečně“

S největší pravděpodobností jste přiřadili regulátor do sestavy manuálním přiřazení, což dovoluje vytvářet sestavu v „offline režimu“, ale pro nahrání sestavy do PLC je nutné provést fyzické přiřazení přes UDP broadcast nebo parametry pro nahrání.

Blok pro odesílání SMS „SendSmsTrig“ mi na výstupu vrací chybu 42

V případě, že blok vrací chybu 42, tak nedošlo k odeslání SMS resp. sešlo se více požadavků na odeslání SMS v jednom časovém okamžiků. V případě této chybu je nutné udělat algoritmus, který vygeneruje náběžnou hranu na odeslání SMS cca za půl minuty znovu. Jeden z případů je znázorněný v helpu IDE.

V knihovně zařízení nevidím svojí HW knihovnu

Při zobrazení knihovny zařízení zkontrolujte, jestli nemáte vybranou funkci „Zobrazit pouze aktuální zařízení“. Tato funkce zobrazuje pouze zařízení, které mají status „Vydání popř. Release“ a s největší pravděpodobností vaše zařízení má jiný status např. „Test“.

Proč se mi vypisuje chyba „výraz s typem 'xy' není kompatibilní se vstupním parametrem 'xy' typu 'xy' ve volání 'xy'?

Ve vaší sestavě máte pojmenovaný pod stejným názvem funkční blok a proměnnou.

Ve výsledcích se mi nezobrazují chyby/varování/informace

S největší pravděpodobností bude mít odklinuté zobrazení jedné z těchto funkcí. Zkontrolujte záložku „Výsledky“ -> „Zobrazit“ jestli máte vybrané uvedené funkce.

Omylem jsem si zaměnil okna v IDE, jak to dostanu do výchozího rozložení?

V horní liště vyberte nástroje „Reset nástrojů“

IDE mi nejde přepnout do jiného jazyka

Občas se tento případ někomu a kdy nepomůže ani nainstalování jazykových lokalizací ve Windows. V případě, že nastavené tento problém, tak zatím jediným „řešením“ je proklikat se pod cestou, kde je nainstalované Merbon IDE např. „C:\Program Files (x86)\Merbon\IDE 2.4.0.18 (123749)\locale“ a v adresáři s názvem „locale“ nenechte pouze požadovaný jazyk. Ostatní si zálohujte a smažte.

Po otevření sestavy se u některých funkčních bloků či funkcí zobrazuje stav „Zastaralý“, „Porušený“, „Poškozený“ můžu tyto bloku používat?

Pokud úspěšně zkompilujete sestavy, tak můžete bloky používat, ale je doporučené tyto bloky nahradit za nejnovější verzi. V případě, že nedojde k úspěšné kompilaci sestavy, tak je nutné tyto bloky nahradit za nejnovější verzi, což se provede pravým klikem na blok a vybráním nahradit verzi.

Mohu program vykonat pouze jednou?

Ano, je to možné. V editoru PLC, vyberte záložku „Tasky“, konkrétní program přidejte do samostatného tasku, vyberte typ „Event“, podmínku spuštění a proměnnou. Změny potvrďte vpravo dole tlačítkem „OK“ a nahrajte sestavu do regulátoru.

Jak si mohu stáhnout aktuálně nastavené hodnoty od obsluhy a nastavím je počáteční hodnoty?

Klikněte pravým tlačítkem myši na PLC a zvolte „Získat proměnné“ a následně v prohlížeči proměnných vyberte proměnné, kterým chcete propsat počáteční hodnoty popř. zvolte „Ctrl + A“ a u označených proměnných klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte „Nastavit jako počáteční hodnotu“, vyberte PLC na kterém chcete tyto hodnoty propsat a vyberte „OK“.