cz
en

Obecné dotazy k HMI

Jak nahraju na terminál textovou šablonu?

Textová šablona je od verze 2.4.0.x součástí grafické definice tzn. ve Vaší grafické definici přidejte prázdnou stránku a ve vlastnostech této stránky v kolonce „textová definice“ přidejte textovou definici.

Jak mohu z HMI nastavovat čas?

HMI editor zatím nepodporuje datový typ „time“, nicméně je to možné „obejít" v programu pomocí funkcí mul_time, kde do „in1“ nastavíte konstantu např. 1s, kterou násobíte hodnotou, která vede do vstupu „in2“ – tuto proměnnou také použijte v HMI.

Na co namapovat DateTime Indicator/Setter?

Pro grafickou šablonu terminálu vyberte „Použít RTC“

Pro grafickou nebo textovou PLC (i textovou šablonu terminálu) v možnosti „Proměnná“ vyberte nejvyšší strukturu ve stromovém žebříku, tj. název konkrétního PLC.

Kam zmizel Analog indicator, který byl součástí verzí „2.3.0.x“ a nižší?

Od verze 2.4.0.x a vyšší došlo k přejmenování Analog indicatoru na „Value indicator“, jelikož objekt podporuje také datový typ „String“.

Šablona pro terminál je omezená na 20 stránek. Je možné tento omezení nějak změnit?

Omezení dvaceti stránek není možné změnit ani zakázat.

Mohu nastavit omezení v podobě práv na některé objekty v grafické šabloně?

Omezení v grafické šabloně na některé objekty v podobě nastavení slabších práv není možné nastavit. Omezení v rámci uživatelských práv je možné dát pouze na konkrétní stránky.

Jak v textové šabloně (LCD menu, terminál, web) zahesluju některé objekty?

Na objekt typu „Login“ nastavte čtyřmístný PIN a objekty na které bude moci přistupovat pouze uživatel s heslem, vložte do tohoto objektu.

V dialogu pro výběr proměnné v HMI editoru nevidím proměnnou, kterou mám v programu

S největší pravděpodobností není v programu zatím použitá, musí vést do vstupu nějakého funkčního bloku, funkce nebo jiné proměnné.

Dialogové okno pro výběr proměnných v HMI editoru mi nenabízí žádné proměnné

Zkontrolujte, jestli ve vaší sestavě máte na terminálu vybrané spojení k PLC resp. jestli máte přidané PLC

Klikněte pravým tlačítkem myší a znovu vyberte terminál ke kterému se má šablona vztahovat. Tento problém vzniká při kopírování šablony z jedné sestavy do druhé.

Je možné u LCD menu změnit čas dosvitu?

Ano, změnu je možné provést ve vlastnostech PLC v záložce „Parametry LCD“ a přehrát sestavu.