cz
en
Publikováno: 15. 2. 2024

Dimenzování systému s IRC

Při návrhu řídicího systému, který obsahuje komunikativní zónové regulátory (Integrated Room Control, IRC), musíme dbát na to, aby počet regulátorů, připojených k PLC, nepřekročil kritickou hranici. Za ní by už nebylo možné regulátory softwarově obsloužit, doba odezvy na sběrnici by byla neúnosně dlouhá nebo by se "jen" zkomplikovalo uvádění do provozu a servis. Podívejme se nyní na některá omezení, která je třeba respektovat. Některé limity jsou "tvrdé", jiné závisí na dalších faktorech, jako počet komunikovaných proměnných na regulátor.