cz
en
Budovy a průmysl
Publikováno: 19. 2. 2024

Císařské lázně, Karlovy Vary

Původní budova Císařských lázní vznikla v roce 1893 a v té době šlo o nejmodernější lázeňský dům na světě. Po slavnostním otevření v roce 1895 nabízela více než sto koupelen, které denně obsloužily skoro 2000 hostů.
Císařské lázně

Budova byla původně určena pro provoz jen během lázeňské sezóny. Rekonstrukce v 40. letech umožnila celoroční funkci, nicméně poté objekt postupně chátral a v 80. letech již sloužil jen jako kasino. Teprve po zařazení do seznamu národních kulturních památek v roce 2010 byla zahájena velká rekonstrukce, která probíhala v letech 2019 – 2023. Náklady na rekonstrukci se z původně plánovaných 828 mil. Kč vyšplhaly na více než 1,5 miliardy Kč, přičemž některé další práce budou pokračovat ještě v roce 2024.

Dodávku měření a regulace zajišťovala firma Rescom s řídicím systémem Domat. Zajímavým faktem je, že v projektu byl původně uveden systém jiný, ale jeho výrobce nebyl v době čipové krize schopen dodat komponenty v potřebném množství a termínu. Domat s tímto díky předzásobení problém neměl a tudíž zakázku nakonec získal. V souboru, který Rescom zastřešil, byla kompletní dodávka a montáž hardwaru, rozvaděče, kabeláže, zapojení, programátorské práce, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. S ohledem na počet datových bodů a fakt, že šlo o rekonstrukci, kdy projektant řídicího systému musí respektovat stávající poměry, byl u vybraných rozvaděčů zvolen modulární systém wall. Tato řada se vyznačuje schopností obsloužit stovky fyzických datových bodů při obsazení jen několika desítek centimetrů DIN lišty.

V objektu je ve 12 rozvaděčích instalováno celkem 13 podstanic wMXcom s dalšími rozšiřujícími I/O kartami. Ty integrují přes 800 fyzických datových bodů. Jako uživatelské rozhraní slouží panely HT104 a HT200.

Řídící systém Domat řídí a reguluje zejména jednotlivé vzduchotechnické jednotky, kterých je celkem 13. Mezi periferie patří ventilátory, teplovodní ohřev, tepelná čerpadla (topení/chlazení), rotační rekuperátory, zvlhčovače, klapky, měření teplot, vlhkostí, kvality vzduchu, tlakových diferencí atd. Vzduchotechniky s lokálními tepelnými čerpadly umožňují individuální chlazení bez nutnosti distribuce chladné vody v celém objektu.

Sekundární, zónová regulace zajišťuje tepelnou pohodu jednotlivých prostor – ať už pomocí klasických radiátorů, několika typů podlahových konvektorů nebo podlahového vytápění.

Součástí systému jsou i strojovny pro napájení a regulaci jednotlivých topných větví (podlahové topení, konvektory, VZT, radiátory) včetně odvětrání jednotlivých prostor odtahovými ventilátory. Řídicí systém také zajišťuje monitoring několika desítek požárních klapek. Veškerá měření spotřeb (teplá voda, studená voda, teplo, el. energie) jsou integrována po sběrnici M-Bus.

Akce byla extrémně náročná na koordinaci profesí, a to už od fáze projektování. V objektu, který je národní kulturní památkou, musely být nové technologie – zejména tepelná čerpadla – instalovány tak, aby nenarušovaly původní tvarosloví budovy. Pracovníci firmy Rescom museli respektovat omezení, které s sebou památková ochrana přináší, což se týkalo zejména instalace kabeláže a periferií. Díky otevřenosti mohla být použita cizí vizualizace (TIRS.NET firmy Coral).

Císařské lázně nyní nemají funkci lázeňského domu, ale slouží jako společenské a kulturní centrum. Vestavba koncertního sálu a zejména jeho akustické řešení jsou světovým unikátem. Jsme rádi, že se Domat mohl podílet i na této stavbě, která se od r. 2023 stává další významnou referencí Rescomu i Domatu a dokazuje, že i historická budova s přísným režimem ochrany může být úspěšně vybavena moderním systémem pro řízení technologií.