cz
en
Publikováno: 19. 9. 2023

Merbon family se mění na DOMAT SOFTWARE

Inovace a vylepšení pro vaše potřeby

Inovace se neomezují pouze na hardware našich produktů. V nadcházejících letech se zaměříme na značné posílení vlastního vývoje našeho softwaru, což přinese další generaci těchto nástrojů. S touto příležitostí jsme se rozhodli přejmenovat naši softwarovou řadu z Merbon na DOMAT SOFTWARE, čímž jsme ještě více propojili naše produktové řešení s názvem naší společnosti, a zároveň tím zvyšujeme povědomí o naší značce.

DOMAT SOFTWARE otevírá novou éru v oblasti softwarových řešení pro automatizaci budov. Tímto krokem vyjadřujeme vůli investovat do inovací a posunu vpřed v oblasti softwarového vývoje. Chceme přinést na trh nejenom výkonný hardware, ale také komplexní, flexibilní a uživatelsky přívětivý software, který vám umožní dosáhnout maximální efektivity a optimalizace při psaní softwaru na vašich projektech.

                                                        

A CO NOVÉHO SOFTWARE PŘINÁŠÍ?


1. Podpora komunikačních .NET driverů

Platformy s .NET drivery, tedy markMXL a mark520, přinášejí Text Parser (obdoba File Driveru, tedy možnost vyčítat hodnotu proměnné pomocí regulárních výrazů z webové stránky nebo z textového souboru) a komunikační drivery pro Daikin iTC a Hauser. Dále jsou nově dva ethernetové porty i u markMX.3, které umožní připojení terminálu HT200 nebo servisního PC přímo v rozvaděči bez použití switche, nebo "liniovou" topologii. 

2. Bezpečnost řídicích systémů

Zásadní novou funkcí je podpora TLS komunikace, tedy možnost šifrovaného přenosu dat. Ten je dnes již nutnou podmínkou pro nasazení u některých uživatelů, ale zejména pro odesílání alarmových mailů a webový přístup - většina webových prohlížečů již webové servery bez https:// komunikace blokuje jako podezřelé. Šifrované komunikaci se budeme ještě věnovat v podrobnějších článcích a tutoriálech; s jejím nasazením se ale spojuje i nutnost chápat a řešit bezpečnostní politiku systému řízení budovy jako celek, a to zejména ve spolupráci s projektantem a provozovatelem. Sledujte novou rubriku Bezpečnost řídicích systémů v FAQ na našem webu.

3. Novou verzi Domat IDE budete moci vyzkoušet už začátkem října!

Vývojové prostředí Domat IDE přináší zejména vylepšení pro snazší editování a uvádění do provozu. Je zde například okénko Watch pro sledování online hodnot vybraných proměnných, hromadné zapsání hodnot do výchozích hodnot proměnných, podpora struktur u Modbus serveru (to umožní hromadné osazení více modbusových registrů jedinou proměnnou typu např. pole), vzdálené přehrání konfigurace přes Proxy server, či automatické vygenerování textového menu pro obsluhu (což usnadňuje tvorbu uživatelské dokumentace). Některé parametry, jako komunikační parametry kanálů či zařízení, jdou nyní měnit i z HMI zařízení - to umožňují tzv. Dynamické změny. Ty ocení zejména autoři OEM aplikací: parametry je možné měnit uživatelsky při uvádění do provozu, pro změnu není nutné editovat, kompilovat a přehrávat celý program.

4. Nové možnosti pro grafické zobrazení

HMI editor obsahuje nové objekty: alarmový bod, webový odkaz, pop-up okénko, progress bar a slider (nastavení požadované hodnoty "tahovým potenciometrem"). U digitálních indikátorů můžeme nově využít funkci maskování, která může zjednodušit práci s proměnnými - relevantní bity pro indikaci stavů se nastavují přímo v grafickém objektu, podobně jako v Rcware Vision.

5. Vylepšený BACnet

BACnet klient nyní zapisuje a čte multiple properties, zajímavější ale bude export EDE souboru u BACnet serveru. Exportovaný soubor umožňuje standardizovaný přenos proměnných a import v klientských programech, jako jsou cizí vizualizace. Pro složitější systémy sběru dat se zase může hodit možnost zápisu do historie s uživatelskou časovou značkou: vzorek už v okamžiku záznamu nemusí mít přiřazen aktuální čas PLC, ale čas z jiné proměnné. To lze využít například u asynchronních odečtů z elektroměrů nebo dataloggerů a přenosu do Merbon Database.

Další novinky najdete v release notes k Domat IDE a samozřejmě v nápovědě k programu.