cz
en
Budovy a průmysl
Publikováno: 26. 6. 2023

Kogenerační jednotky, Kostelec na Hané

Jedním ze zákazníků, kteří využívají komponenty Domat pro monitoring a řízení energetických celků, je i brněnská firma RAYO Engineering. Ve svém sídle ve Vídeňské ulici provozuje centrální dispečink založený na Merbon SCADA, který aktuálně řídí pět areálů s kogeneračními jednotkami a využitím odpadního tepla pro vytápění skleníků.

Některé lokality (např. Velké Němčice, Agro Haná) jsou dále napojeny na Domat ContPort, systém pro energetický management, který vlastníkům umožňuje rychlý, ale podrobný přehled o všech důležitých energetických parametrech.

Zatím poslední realizovanou instalací je dvojice kogeneračních jednotek v Kostelci na Hané. Tato instalace je zajímavá především tím, že jednu kogenerační jednotku (KGJ) vlastní zákazník, zatímco druhá je v polovičním vlastnictví zákazníka a firmy RAYO. Kotelna a akumulace je také ve vlastnictví zákazníka. Energie a odebraný plyn jsou tedy měřeny pro každou KGJ zvlášť. Kogenerační jednotky mají vlastní řídicí systémy, Domat zdroje koordinuje a zajišťuje komplexní dohled nad výrobou a spotřebou energií. Jedna instalace obsahuje asi 100 fyzických datových bodů.

Obecně platí, že KGJ o jmenovitém výkonu 1 MW produkuje 1 MW elektrické energie a 2,6 MW tepla. Elektrická energie je vyráběna jak pro služby výkonové rovnováhy, tak pro potřeby denního i spotového trhu. Vyrobené teplo se průběžně ukládá v akumulační části a slouží pro vytápění skleníku, jehož potřeby jsou nezávislé na provozu KGJ. Využívá se také upravený oxid uhličitý, který je spotřebováván ve skleníku – zlepšuje podmínky pro růst rostlin. U některých instalací KGJ také zásobuje energií pěstební osvětlení.

V Kostelci na Hané jsou instalovány jednotky o jmenovitém výkonu 1 MW a 2 MW. Ve skleníku o ploše cca. 150 000 m2 se nyní pěstují rajčata, v jiných lokalitách ale i okurky nebo pokojové rostliny. Pro zajímavost: u jednomegawattové KGJ bylo během provozu v období od září 2022 do května 2023 vyrobeno 2356 MWh el energie a 11550 GJ tepla při spotřebě 550 000 Nm3 plynu.

Řídicí systém s přehledným zobrazováním aktuálních i historických dat je základní podmínkou pro úspěšné uvedení do provozu a dlouhodobé zaregulování. Každá instalace se ladí alespoň jednu zimní sezónu, ale pro vyhodnocení dlouhodobé ekonomiky provozu a doby návratnosti jsou nutná data z několika let provozu. K tomu slouží právě ContPort, který spolu s vizualizací procesních dat představuje silný nástroj pro diagnostiku chyb, předcházení poruchám a vyhodnocování případných námětů ke zlepšení funkce, protože každá technologie je svým způsobem jedinečná a pro optimální provozování vyžaduje zpětnou vazbu a občasná korektivní opatření.