cz
en
Energetika
Publikováno: 15. 11. 2022

ČEZ ENERGO - Zajištění kontinuální dodávky ICT služeb

Předmětem dodávky je Outsourcing IT služeb - Podpora v oblasti síťových služeb technologické sítě.

V úvodu této spolupráce se naše společnost postará o přenastavení až 150 routerů Mikrotik s ohledem na bezpečnostní pravidla, ošetření portů a přístupů. Veškerá nastavení zabezpečení probíhala v rámci kybernetické bezpečnosti IKB, na kterou je kladen velký důraz.

Za součinnosti firmy TEDOM se připraví prostup do sítě Mikrotiků nastavením VPN tunelu, abychom mohli všechna koncová zařízení nastavit individuálně dle jednotlivých lokalit a příslušných zařízení. Realizace a konfigurace bude probíhat on-site (Backup, Upgrade firmware a rekonfigurace, resp. nasazení bezpečnostních pravidel).

V návaznosti na prvotní nastavení nás následně čeká správa těchto 150 ti aktivních koncových prvků, kontinuální dohled a aktualizace firmware včetně řešení chybových stavů a spolupráce při řešení událostí a incidentů.  Routery Mikrotik budeme také připravovat na nové instalace a starat se o následný servis.

Pro on-line monitoring koncových prvků Mikrotik se využije RouterOS Mikrotik DUDE.

V souvislosti se zmíněnými aktivitami se bude provádět zároveň pasportizace (aktualizace stávající dokumentace).

Toto řešení má hned několik výhod:

  • Plnění SLA na 98 % - cca 7,3 dne/ročně, tedy cca 0,61 dne/měsíc.
  • V návaznosti na projekt SVR lze takto ušetřit podstatnou část nákladů na dopravu, a to využitím koordinace uvedených služeb. Plánované výjezdy na lokalitu lze spojit s profylaktikou rozváděčů SVR včetně zvyšování provozní bezpečnosti systému řízení KGJ.
  • Mikrotik je standardní technologie používaná ve firmě Domat Control System.
  • Plné využití technologie EDGE BOX (duální konektivita do internetu, využití obou kanálů).
  • Vzhledem k naší odbornosti a mnohletým zkušenostem v oblasti měření a regulace poskytneme podporu i pro řízení ostatních technologií v této oblasti.
  • Projekt Outsourcingu IT služeb přinese vyšší bezpečnost přenášených dat a optimalizaci konektivity včetně IKB.