cz
en
Budovy a průmysl
Publikováno: 31. 3. 2022

Majaland, Praha

V Tuchoměřicích, nedaleko pražského letiště, byl nedávno otevřen dětský zábavní park Majaland. Na ploše přes 9000 m2 je dvanáct tematických atrakcí včetně horské dráhy či skluzavky o délce 30 m, restaurace, obchod s hračkami a divadélko. Jde o největší zařízení tohoto typu v republice.

Systém řízení budovy zde obsahuje jedenáct rozvaděčů, které řídí zejména vzduchotechniky, zdroj tepla a chladu a bazénové technologie. Nechybí ale ani měření spotřeb pro vyhodnocování energetických parametrů budovy. Měření a regulaci řeší volně programovatelné podstanice řady wall, spojené technologickou sítí, která je propojena s intranetem budovy. Na třech rozvaděčích (rozvodna NN, místnost bazénové technologie a strojovna pro topení a chlazení) je pro místní ovládání grafický terminál HT200, ostatní rozvaděče jsou bez místních obslužných prvků a je na ně přístup z grafické centrály.

Zdroj tepla a chladu představuje soustava tepelných čerpadel, doplněná 300 kW chladicími jednotkami. Topná i chladicí voda je akumulována ve dvou nádržích po 1500 l a pak dále rozváděna do dvou topných a dvou chladicích okruhů. Regulace jednotlivých místností je zde zastoupena v kancelářích jedenácti regulátory FCU, které řídí ventilátory a šesticestné ventily pro topení a chlazení. Velké vzduchotechnické jednotky (dvě pro hlavní halu, jedna pro kuchyni) jsou vybaveny vlastními plynovými kondenzačními kotly a samozřejmě rekuperací. Další VZT jednotky řeší odvětrání provozních prostor, zázemí a kanceláří.

Vzduchotechnická jednotka pro hlavní halu je vybavena destratifikátory, které jsou řízeny podle šesti čidel CO2 a dvanácti čidel teploty, umístěných v hale. Tím je zaručena jednak výměna vzduchu, jednak jeho řádná distribuce v celém prostoru určeném pro návštěvníky.

Grafická centrála s vizualizací Merbon SCADA obsahuje přes 1200 datových bodů. Je umístěna na velínu celého outletu a umožňuje i vzdálený přístup, nutný pro průběžnou údržbu a servis. V takto rozsáhlém objektu, kde se pohybuje veřejnost, je kladen důraz zejména na bezpečnost a komfort. Řídicí systém budovy proto slouží i jako centrála pro sběr signálů o poruchách technologií, takže je možné se začít zabývat odstraňováním problémů dříve, než se projeví na parametrech prostředí. Jde zejména o hladiny vody u bazénových technologií, stavy záložních zdrojů, zaplavení a podobně. Realizace probíhala na podzim a v zimě roku 2021 a celý zábavní park byl otevřen 27. prosince 2021.