cz
en
Zahraniční reference
Publikováno: 18. 5. 2021

Hotelový resort Hilton Rijeka Costabella, Chorvatsko

Areál hotelového resortu Costabella najdete na pobřeží Jaderského moře, mezi přímořskými městy Opatija a Rijeka. Je obklopen národním parkem Risnjak a přírodním parkem Učka. Kromě ubytování nabízí dva bazény, šest restaurací a lázeňské wellness centrum s kompletními službami.

V roce 2020 vytvořila naše společnost projekt měření a regulace pro provedení stavby řídícího systému budovy, který řeší automatický provoz technologie větrání, vytápění a klimatizace v celém tomto areálu.

Jedná se zejména o technologie vytápění, chlazení, vzduchotechniky a regulaci klimatu v jednotlivých místnostech. Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch 8 velkých VZT jednotek a čtyř strojoven pro výrobu teplé vody je v projektu navrženo použití našeho volně programovatelného řídicího systému. Autonomní technologie jsou datově integrovány do areálového systému měření a regulace pomocí otevřených protokolů:

  • Modbus RTU / RS485: Klimatizace Daikin, dieselagregát Caterpillar, elektroměry Schneider Electric
  • Modbus TCP: Příprava TUV a kotle Hoval, bazénové technologie Berndorf
  • M-Bus: kalorimetry Siemens, elektroměry Schneider Electric
  • BACnet / UDP: Saunové technologie – Loxone, tepelné čerpadlo Carrier, klimatizace bazénových prostor Menerga.

Projekt v sobě zahrnuje ovládání, monitorování a datovou integraci zařízení pláže, hotelu, venkovního bazénu a vil a řeší následující oblasti: polní úroveň řízení, tj. periferie a jejich osazení na technologii TZB, řídicí systém (podstanice) pro řízení technologie VVK (automatizační úroveň), silnoproudou instalaci k technologiím a datové integrace autonomních zařízení.

1. Zdroj tepla/chladu

Zdrojem tepla/chladu pro objekt je dvojice tepelných čerpadel voda/voda, jejichž zdrojem je mořská voda. Před spuštěním těchto čerpadel jsou spuštěna ponorná čerpadla mořské vody, kondenzátorová čerpadla a výparníková čerpadla (celkem 8 čerpadel). Mořská voda předá teplo či chlad technologické topné nebo chladicí vodě přes výměníky umístěné ve strojovně. Technologická voda je poté přivedena přes uzavírací klapky do rozdělovače/sběrače, ze kterého je napájen hotel a kongresové centrum.

Pro úpravu mořské vody je ve strojovně umístěn chlorinátor, ze kterého mohou být také odečteny základní provozní stavy a hodnoty otáček jednoho z ponorných čerpadel. Další čerpadla jsou řízena přes frekvenční měniče FM umístěné v silnoproudém rozvaděči, o což se stará DDC regulace. Žádané hodnoty pro řízení FM jsou předávány datově po komunikaci MaR (síť LAN). Primární topná/chladící voda je přivedena do strojovny přes třícestné směšovací ventily. Tepelná čerpadla jsou datově zaintegrována do systému měření a regulace protokolem BACnet/IP.

Chladicí voda z výparníkové strany čerpadla je vedena do rozdělovače/sběrače chladu. Na rozdělovači jsou umístěny dvě čerpadlové větve pro dvoutrubkový change-over rozvod pro FCU hotelových pokojů, vily a VZT jednotky. Větve pro dvoutrubkový rozvod k FCU jsou osazeny uzavíracími klapkami pro přesměrování chladicí nebo topné vody do dvoutrubkového rozvodu.

Topná voda z kondenzační strany čerpadla je vedena do rozdělovače/sběrače topné vody. Na rozdělovači jsou umístěny dvě klapkami uzavírané větve pro FCU hotel a vily, jedna čerpadlová větev pro vzduchotechniku, jedna čerpadlová větev pro ohřev venkovního bazénu, jedna čerpadlová větev pro ohřev vnitřních bazénů a jedna ekvitermní směšovací větev pro podlahové vytápění. Přívod topné vody z druhého tepelného čerpadla lze přesměrovat uzavíracími klapkami na ohřev akumulačních nádrží topné vody.

Na střeše jednoho z objektů jsou umístěny dva kotle, které jsou datově zaintegrovány do systému regulace objektu protokolem Modbus. Tento kotlový okuh zajišťuje ohřev TUV, ohřev radiátorů a napájení rozdělovače/sběrače topné vody.

Celý systém reguluje také podlahové vytápění a ohřev bazénové vody.

Pro napájení topným a chladícím médiem je pro některé FCU a VZT jednotky použit čtyřtrubkový rozvod. Výměníky na zmíněných zařízeních jsou použity pro společnou funkci topení i chlazení. Pro přepnutí průtoku topného/chladícího média je u fancoilových jednotek instalován šesticestný ventil se spojitým pohonem s řídícím signálem 0-10 V, kdy při napětí 5 V je ventil pro spotřebič uzavřen, pásma pod a nad 5 V jsou využity pro spojitou regulaci sekvence topení či chlazení.

Před výměníky VZT jednotek jsou osazeny inteligentní tlakově nezávislé dvoucestné spojité regulační ventily pro regulaci výkonu v topné a chladící sekvenci v kombinaci s dvoustavovými kulovými ventily. Inteligentní regulační ventily jsou datově zaintegrovány do systému MaR přes LAN a protokol BACnet IP.

Mrazová ochrana venkovních rozvodů topné/chladící vody je zajištěna elektrickým samoregulačním topným kabelem.

2. Vzduchotechnika

Požadovaná teplota vzduchu v přívodním kanále je regulována kaskádní regulací, tj. požadovaná teplota vzduchu v přívodním kanále je stanovena na základě rozdílu skutečné a požadované teploty v odtahovém potrubí resp. v prostoru. Tento základní požadavek je ještě korigován s ohledem na venkovní teplotu kompenzační křivkou a ohraničen volitelným pásmem minimálních a maximálních hodnot.Důvodem pro kompenzaci v letním období je úspora energie a zamezení teplotního šoku při přechodu do budovy a z ní. V zimním období vyšší teplota vháněného vzduchu zlepšuje tepelnou pohodu. Regulační elementy výměníků VZT jsou pak řízeny tak, aby této hodnoty bylo v kanále na výstupu skutečně dosaženo.

3. Systém a komunikace

Pro místní komunikaci obsluhy se zařízeními systému regulace jsou na dveřích rozvaděčů umístěny LCD grafické dotykové panely, kde lze číst a nastavovat na nich základní parametry z ovládané technologie. Pro vzájemné propojení mezi jednotlivými rozvaděči je využita datová síť LAN hotelu.

Pro účinnou správu budovy je ve velínu objektu instalována grafická řídící stanice. Software, kterým je vybavena, umožňuje pomocí realistické grafiky rychlé a cílené sledování a ovládání systému BMS. Ve stanici je instalován také web server pro dálkovou kontrolu. Zvolené údaje jsou ostatním oprávněným uživatelům k dispozici po lokální síti prostřednictvím webového prohlížeče. Celý systém měření a regulace je bezproblémově rozšiřitelný při dalších budoucích požadavcích investora.