cz
en
Energetika
Publikováno: 6. 3. 2021

Síť dálkového vytápění, Trenčín, Slovensko

Rekonstrukce 30 kotelen a 20 výměníkových stanic a jejich napojení na centrální dispečink.

Zařízení jsou propojena vyhrazenou sítí, online data ze všech technologií jsou trvale dostupná na řídicích stanicích, historická data se ukládají v SQL databázi, která je použita i pro zákaznický export dat a další výpočty v ekonomickém softwaru. Řídicí systém sestává ze tří stanic RcWare Vision: dvě z nich jsou instalovány na hlavním dispečinku pro online dohled, třetí je v kotelně pro spalování biomasy.