cz
en
Energetika
Publikováno: 31. 8. 2017

Monitoring FVE Itálie a Bulharsko

Soubor elektráren o celkovém výkonu 56 MWp byl instalován v letech 2011 – 2012 v několika etapách.

Na projektu je zajímavá modularita elektráren – investor předem nevěděl, komu elektrárny prodá, a proto zvolil modulární řešení: v Itálii je instalováno 18 clusterů a v Bulharsku 12 clusterů vždy po 1 MWp, přičemž clustery je možné virtuálně sdružovat do větších celků v případech, že zákazník zakoupil několikamegawattovou elektrárnu. Centrální webový server pro správu je umístěn v České republice a majitelům elektráren poskytuje přehled o funkci systémů, statistiku výroby a poruchovou signalizaci. Zbývajících 26 MWp je navrženo klasickým způsobem v několika vícemegawattových plantážích, přivedených na dvě centrály dvou správcovských firem.