cz
en
Energetika
Publikováno: 9. 9. 2017

Monitoring a řízení FVE Ševětín

Třetí největší fotovoltaická elektrárna v ČR o špičkovém výkonu 29,9 MWp leží poblíž Ševětína v jižních Čechách.

Domat dodával monitoring pro všech 27 trafostanic, z nichž každá je vybavena dvěma centrálními střídači, a monitoring skupin stringů (v elektrárně je instalováno cca. 1500 Hallových sond pro měření stejnosměrného proudu) a dalších veličin, jako teplot panelů, oslunění atd. Monitorovací a řídicí systém komunikuje po síti se zařízením distributora, od něhož přebírá povely pro omezení výkonu a řízení účiníku; distributor zároveň pro informaci vyčítá základní provozní parametry FVE. Data jsou vizualizována na několika dispečincích jak přímo v elektrárně, tak v sídle vlastníka.