cz
en
Budovy a průmysl
Publikováno: 19. 1. 2019

Integrace klimatizačních jednotek, Sacre Coeur II

Residence Sacre Coeur 2 je součástí polyfunkčního bloku v ulicích Holečkova – Grafická na pražském Smíchově. Budova je polyfunkční, kromě bytů jsou v ní i garáže a obchodní plochy. V objektu je instalován systém měření a regulace pro řízení vlastního zdroje tepla – plynové kotelny, vytápění a vzduchotechnik včetně klimatizací v bytech.

V místnosti údržby TZB je pracoviště dispečinku s počítačem, na němž běží vizualizační program. Pro větrání garáží, obchodních ploch, kotelny a odtahů z bytů slouží 8 vzduchotechnických jednotek. Vytápění je rozváděno čtyřmi větvemi – třemi pro byty, čtvrtou větev představuje podávací čerpadlo pro VZT jednotky.

Až k tomuto bodu se technologie nijak neliší od běžných polyfunkčních budov. Zásadní rozdíl v systému měření a regulace (MaR) proti běžným projektům ale najdeme v bytech. Ty jsou klimatizovány jednotkami LG, které jsou v každém bytě řízeny z centrálního bytového regulátoru MaR společně s podlahovým topením a v některých bytech i s konvektory.

Byty jsou vybaveny, podle velikosti, až 12 okruhy podlahového vytápění, až 10 konvektory s termoelektrickými hlavicemi, až 6 jednotkami VRV, až 5 komunikativními pokojovými ovladači Domat UI010 nebo UI012 (podle požadovaných výstupů pro termohlavice) a jedním až dvěma měřiči tepla. Vzhledem k variabilitě provedení i požadované funkčnosti je každý byt vybaven samostatným volně programovatelným řídicím automatem Domat mark320. Těch je v budově nasazeno celkem 84.

Programovatelný automat mark320 má čtyři sériové porty (2× RS232 a 2×RS485). Na jednu linku RS485 jsou připojeny triakové výstupní moduly M312 pro řízení termických pohonů a komunikativní pokojové ovladače UI012 pro řízení konvektorů nebo ovladače UI010 bez výstupů. Všechny komponenty komunikují protokolem Modbus RTU. Druhý port RS485 slouží pro integraci klimajednotek protokolem LGAP (dříve s názvem PI485). Tento protokol umožňuje nastavovat stav VRV jednotky, její provozní režim, funkci výdechové klapky, požadovanou teplotu a rychlost ventilátoru, a číst skutečnou teplotu vzduchu a několik dalších parametrů. Protokol PI485 již byl k dispozici v předchozí řadě programovatelných podstanic Domat MiniPLC, v regulátorech Domat mark320 je ale implementován v jazyce ST (strukturovaný text) a volně k dispozici jako příklad zákaznicky napsaného komunikačního protokolu. Podstanice řady mark… mohou být programovány jak ve strukturovaném textu, který umožňuje větší flexibilitu, tak v jazyce funkčních bloků (FBD), který je přehlednější a snadnější pro uživatele, zvyklé na programování většiny řídicích systémů. Oba způsoby programování je možné kombinovat a technici si mohou tvořit i vlastní procedury a funkční bloky, opět psané buď v strukturovaném textu, nebo ve funkčních blocích.

V tomto zapojení je hlavní úlohou podstanic koordinovat funkci klimatizace a topení tak, aby nemohlo dojít k současnému chlazení jednotkou VRV a topení podlahovým vytápěním. Jednotné ovládání pokojovými ovladači UI010 nebo UI012 usnadňuje obsluhu, řídicí povely pro klimajednotku jsou předávány po sběrnici do venkovní jednotky (společné pro všechny vnitřní jednotky v bytě) a ta je předává do vnitřních jednotek. Ovladače UI012 na sobě mají triakové výstupy, které jsou využity pro řízení termických ventilů v příslušných místnostech, čímž došlo k úspoře kabeláže. Termické ventily podlahového vytápění umístěné v rozdělovači jsou ovládány společným výstupním modulem M312 s 8 triakovými výstupy.

Data z podstanic jsou vizualizována na centrálním dispečerském pracovišti. Přes jeho server mají k ovládání přístup i uživatelé – mohou tak odkudkoli kontrolovat a nastavovat topný a klimatizační systém svého bytu.

Do podstanic jsou dále integrovány i další systémy v bytech (KNX, podstanice Wago) a přímo do velínu pak primární regulace firmy Sauter. Sacre Coeur 2 je příkladem projektu, při jehož přípravě fungovala úzká spolupráce projektantů klimatizace, topení a měření a regulace. Jedině tak mohlo vzniknout integrované řešení, které šetří investiční i provozní náklady.