cz
en
Budovy a průmysl
Publikováno: 22. 3. 2021

V-Tower a MPP, Praha

Nejnovějšími dominantami pražské Pankrácké pláně jsou dvě budovy dokončené během roku 2019: Main Point Pankrác (MPP) a V-Tower.

Budova MPP byla konstruována s aspirací na získání certifikátu LEED Platinum. Je větrána vzduchotechnikami se zachováním možnosti přirozeného větrání okny. V objektu jsou tři strojovny VZT, vzduchotechniky mají sání a výdechy řešené přes fasádní žaluzie a stavební vzduchotechnické kanály, takže na střechách jsou zakončeny pouze odpadní výdechy z restaurace, WC a garáží. Vzduch z kanceláří se po rekuperaci odvádí do garáží.

Místnosti jsou chlazeny v kancelářských částech indukčními jednotkami, v nájemních pak jednotkami typu fan-coil. Doplňkové chlazení technologie a lokálních serveroven zajišťují menší jednotky s přímým chlazením. Zdrojem tepla je výměníková stanice napojená na rozvody CZT. Kancelářské prostory jsou osazeny podlahovými konvektory, ostatní prostory deskovými nebo žebrovými otopnými tělesy. Během stavby bylo do systému vytápění doplněno tepelné čerpadlo, které získává teplo z odpadních vod sousedního objektu V-Tower.

Systém řízení budovy obsahuje 23 volně programovatelných podstanic, většinou Domat markMX, a více než 500 zónových regulátorů (z toho 156 regulátorů fancoilů a indukčních jednotek a 356 regulátorů radiátorů a chladicích panelů). Ve vizualizaci to pak představuje více než 6000 datových bodů. Jako vizualizační program byl použit software Merbon SCADA, spolu s instalací na V-Tower šlo o jedno z prvních nasazení tohoto programu.

Jelikož budova byla dokončována a pronajímána postupně, uvádění do provozu bylo možné s menším počtem techniků, než je u akce takového rozsahu pravidlem. To ovšem neplatilo pro montáže – ty probíhaly prakticky současně v celé budově.

V-Tower se se svými 104 metry stal nejvyšším bytovým domem v ČR. Je v něm 130 bytů, které se nacházejí ve dvou věžích (východní a západní, do 28. patra) a ve střední části (do 15. patra). Primární technologie (výroba tepla a chladu, 44 vzduchotechnických jednotek pro větrání společných prostor a integrace cizích zařízení)  jsou řízeny deseti výkonnými procesními podstanicemi markMX a mark320, celkem s téměř 3000 datovými body. Dále je v každém bytě jedna podstanice markMX s asi 120 datovými body, jen byty tedy představují více než 15000 datových bodů. Řídicí systém budovy monitoruje mimo jiné i technologie bazénů, které jsou umístěny na střeše budovy v penthousech.

U bytů byl kladen důraz na izolaci proti hluku, takže s ohledem na akustiku muselo být provedeno i zaregulování vzduchotechnických jednotek v bytech. Každá jednotka má individuálně spočítané a řízené parametry tlaku na přívodu a odtahu. Některé byty byly podle přání majitelů doplněny parními zvlhčovači, u dalších vznikaly jiné zákaznické úpravy. Znamenalo to, že původní koncept několika typových zapojení se rozpadl v individuální projekt a řídicí software pro každý byt.

Každý byt má vodoměry na teplou a studenou vodu, kalorimetry na měření tepla a chladu a další kalorimetr na spotřebu chladu pro klimatizaci. Pro měření spotřeby elektřiny ve společných prostorách a garážích je instalováno bezmála 150 elektroměrů. Celkem je tedy v budově V-Tower asi 800 M-Busových měřičů, připojených do koncentrátorů dat, z nichž jsou hodnoty přivedeny do vizualizace.

Projekt V-Tower a MPP byl historicky jednou z největších zakázek, které Domat realizoval. I přes klasické problémy s koordinací, nedostatkem času a neustálými změnami v technickém řešení se podařilo akci včas dokončit. Vznikl tak projekt, který kombinuje moderní technologie, komfort a hospodárné využívání energií.