cz
en
Energetika

Tepelná čerpadla, Česká Lípa

Tepelná čerpadla, Česká Lípa V České Lípě je nyní nainstalováno 20 zdrojů tepla s tepelnými čerpadly a plynovými kotli s výkony okolo 100 kW, další se průběžně doplňují.

Řídicí systémy jsou propojeny sítí a připojeny na centrální dispečink správcovské firmy spolu s dálkovými odečty energií, správce tak může kdykoli porovnat účinnost jednotlivých zdrojů s plánovanými hodnotami i mezi sebou. Systém je díky licenční politice Domat rozšiřitelný bez dalších nároků na infrastrukturu dispečinku.
Další reference teplárenských sítí:

  • Liberec – vytápění sídlištních bytových domů síťi tepelných čerpadel.
  • TPP Pardubice – řízení zdroje tepla/chladu.