cz
en
Budovy a průmysl
Publikováno: 4. 11. 2019

Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci stojí od r. 1883. V roce 2019 bylo rekonstruováno, přičemž došlo i na technologie budovy. Nyní se v divadle nachází 27 VZT jednotek a 14 topných okruhů.

Jako zdroj tepla slouží Liberecká teplárna, která dodává teplo do objektu přes výměníkovou stanici díky systému centrálního zásobování teplem. Jedná se o předávací stanici pára/voda, celkový rezervovaný příkon pro celý objekt divadla je 540 kW. Distribuci tepelné energie do prostoru interiéru divadla lze rozdělit na vytápění otopnými tělesy a vytápění teplovzdušné. Soustava má celkem 14 topných větví, z čehož 8 větví je pro otopná tělesa, 5 větví je pro zařízení VZT a jedna větev pro parapetní fancoil jednotky v prostoru vstupní haly a foyer.

Teplovzdušné vytápění bylo ponecháno v prostorách divadelního hlediště a baru ve 3. patře. Nově bylo pak navrženo do prostor divadelního jeviště, vstupních prostor a foyer a bočních reprezentativních schodišť, kde byl tento princip obnoven v duchu historického návrhu z doby založení divadla. Otopná tělesa jsou naproti tomu využita především v zázemí zaměstnanců a účinkujících divadla, na WC a v bočních chodbách a schodištích. Část těles je litinových, v retro designu.

Zdrojem chladu je venkovní kondenzační jednotka v anglickém dvorku při jihozápadní fasádě objektu divadla. Venkovní jednotka je napojena na tři vnitřní jednotky, se kterými je propojena pomocí rozvodů chladiva. Požadovaný výkon zdroje chladu je 36 kW, jedná se o tzv. multi split systém. Chlazení divadelního hlediště bude zajištěno pomocí vodního chladiče (adiabatické chlazení), který je součásti dvou vzduchotechnických jednotek v suterénu objektu divadla.

Systém řízení budovy s podstanicemi a moduly dodávala na klíč liberecká firma Warmnis, s níž Domat dlouhodobě spolupracuje. Ve čtyřech rozvaděčích jsou čtyři podstanice markMX a další doplňující I/O moduly, což v grafice Merbon SCADA představuje více než 1000 datových bodů.

V úterý 15. října 2019 proběhlo předání stavby a v sobotu 4. listopadu bylo divadlo po skoro půlroční rekonstrukci slavnostně znovuotevřeno galakoncertem sólistů a orchestru opery Šaldova divadla.