cz
en

Nastavení PI regulátoru

Kde v nastavení společně s integrační konstantou Ti najdu hodnotu proporcionálního zesílení K? 

Místo K (zesílení) používáme Xp (šířku pásma), která lépe vystihuje vztah mezi různými veličinami na vstupu (°C) a výstupu (%) regulátoru. Ta odpovídá rozdílu požadované a skutečné při P regulaci pro otevření ventilu na 100 %. Příklad: požadovaná 20 °C, skutečná 10 °C, šířka pásma 30 K, tedy ventil by byl při -10 °C otevřen na 100 % a při 10 °C bude otevřen na 33 %.

Kde v Soft PLC je možné v grafu při nastavování zobrazit prostorovou teplotu (pro ladění a omezení kmitání)?

Při nastavování si označte potřebné proměnné (skut., požad., výstup PI) pravým kliknutím na proměnnou a Set probe. Pak kliknutím na ikonu grafu nahoře v toolbaru spustíte vzorkování, je možný zoom, export atd. 

Jak nastavit PI regulátor pro vytápění vzduchu ve VZT?

Postupujeme u VZT tak, že začínáme s P regulací (Ti = 0) a zmenšujeme Xp z výchozí hodnoty třeba 40K, dokud se to nerozkmitá. Pak jdeme o cca. 10 % nahoru (bezpečnostní rezerva), skončí to obvykle někde na 30 K, a začneme integrovat. Výchozí hodnota Ti je někde kolem 120 s, uvidíte, jak se to bude chovat dynamicky.