cz
en

Nastavení ER75i pro operátora O2 CZ

GPRS router při tarifu SIM s veřejnou pevnou IP adresou potřebuje mít v sekci GPRS Configuration nastaveno APN: internet.open.s.

Viz.: http://www.cz.o2.com/sme/121409-doplnkove_sluzby/166751-varianty_sluzby.html.

Pro T-Mobile je APN pro neveřejnou i veřejnou pevnou IP adresu internet.t-mobile.cz. Další přehled např. na http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=57.

(Stav z roku 2010).