cz
en

Nastavení času

Pro nastavení času se používá datový bod v RcWare typu Čas regulátoru, přičemž z RcWare funguje tlačítko SET pouze pro synchronizaci času s PLC.

Ve SCADA funguje toto tlačítko pro nastavení jakéhokoliv času skrze pop-up okno. V RcWare se žádné pop-up okno nezobrazí.