cz
en

Nastavení AI pro rozsahy 4…20 mA

U analogových vstupů se v IDE pomocí parametrů KP a QP nastaví přepočet, jakým bude „syrová“ vstupní hodnota napětí či proudu měřená modulem přepočítána na měřenou fyzikální veličinu. U rozsahu 0…10 V či 0…20 mA, kde na vstupu přepočtu je napětí či proud ve V či mA, a fyzikální veličina má rozsah 0…x, je to celkem jednoduché. Používá se lineární transformace, jež je vyjádřena rovnicí

y = KP*x + QP,

kde y - výstupní hodnota transformace,
        x - transformovaná hodnota (vstupní napětí, proud).

Příklad pro čidlo CO2 s rozsahem 0…5000 ppm a napěťovým výstupem 0…10 V:
KP = 500
QP = 0
tedy např. signál 5 V představuje hodnotu 500*5 + 0 = 2500 ppm.

U proudových rozsahů 4…20 mA již musíme řešit soustavu dvou rovnic „skutečná = KP * měřená + QP“, takže např. pro čidlo tlaku s výstupem 4…20 mA a rozsahem 0…6 bar:
0 = KP*4 + QP
6 = KP*20 + QP
—————-
Rovnice od sebe odečteme:
6 = KP*16
a tedy KP = 0.375
Dosadíme do první rovnice a získáme QP:
QP = – KP*4 = -1.5

V SoftPLC tedy vyplníme koeficienty KP = 0.375 a QP = -1.5.

Připomínám, že rozsah nastavený v SoftPLC IDE musí odpovídat rozsahu nastavením v modulu (modul musí být nakonfigurován pomocí programu ModComTool nebo převodníkovým módem z IDE) a pokud měříme proud, je potřeba aktivovat příslušný přepínač paralelního odporu pro daný vstup. Chceme-li využít pro měření proudu i napěťové vstupy, jež připínací rezistor nemají, je možné externě připojit paralelně ke vstupu rezistor 125 Ohm s co nejvyšší přesností.