cz
en

Napájení pokojových ovladačů: st nebo ss?

V katalogových listech ovladačů UI... je uvedeno požadované napájení 24 V st. Někdy je ale v rozvaděči pouze stejnosměrný zdroj 24 V nebo dokonce 12 V a z pokusů „na stole“ víme, že i při těchto napájecích napětích ovladač normálně funguje a komunikuje. Je tedy možné pokojové ovladače v běžném provozu napájet stejnosměrným napětím?

Vše záleží na tom, jestli u ovladačů využíváme vestavěné vstupy a výstupy. Vstupy (DI) fungují při napájení 24 V spolehlivě, při napájení 12 V je ovšem jejich funkce nezaručena. Pokud tedy nemáme využity vstupy ani výstupy, 12 V ss jako napájecí napětí stačí a ovladač plní své funkce – měří teplotu a vlhkost, umožňuje nastavení a změny stavů a zobrazuje je na displeji.

U výstupů musíme dále respektovat to, že jsou osazeny triaky. Triak (z angl. TRIode Alternating Current switch) je součástka, která – jak už název napovídá – je určena ke spínání střídavého proudu. Po sepnutí totiž, zjednodušeně řečeno, vede tak dlouho, než napájecí proud projde nulou. To by se u stejnosměrného napájení hned tak nestalo a výstup by tedy držel sepnutý i poté, co by jeho řídicí signál odezněl.

Tam, kde vstupy ani výstupy nejsou osazeny (UI010, UI010BL, UI0x1, UI0x1BL) nebo využity, můžeme tedy použít napájení 12...24 V ss/st. Pokud u ostatních ovladačů využíváme pouze vstupy, je nutné napájení 24 V ss/st. Jakmile jsou využity triakové výstupy, musíme ovladače napájet střídavým napětím 24 V.

Při použití stejnosměrného napájení platí, že na G připojujeme kladný pól, na G0 záporný.