cz
en

Náhrady produktů

Během dvacetileté historie firmy průběžně dochází k redesignu produktů, uvádění nových produktů na trh, ale také streamliningu (zužování sortimentu) a vypouštění některých položek, které již z technických důvodů nelze vyrábět, jsou morálně zastaralé nebo byly nahrazeny produkty novými. V následující tabulce jsou uvedeny vyřazené produkty a jejich náhrady, pokud jsou dostupné.

Pro přehlednost tabulka obsahuje pouze části řídicího systému (PLC, moduly, ovladače, převodníky atd.), nikoli periferie. U nich je náhrada snadnější a zákazníci si obvykle poradí sami.

Při jakýchkoli dotazech kontaktujte technickou podporu, náhradní řešení někdy závisí na kontextu instalace, protože například nejsou využívány všechny funkce starého produktu a náhrada je tak možná, i když tabulka nezaručuje stoprocentní kompatibilitu. U výrobků, jako jsou LCD displeje a průmyslová PC, kde se sortiment rychle mění, jsme schopni doporučit náhradu od jiného výrobce.

Naším cílem je, aby životnost řídicího systému neomezovala životnost celé technologie. Dbáme na ochranu investic a jsme vždy připraveni hledat řešení, které s minimálními náklady zachová či prodlouží dobu, po kterou je technologie schopna bezpečného a spolehlivého provozu.

Původní produkt Nástupce / náhrada Technické rozdíly Vyřazeno
ECIO2 ICIO205 Není 100% náhradou: nutné vytvořit si vlastní software do ICIO205; nefunguje automatické routování, další slave je třeba ručně zadat 2017
FC010 FCR010 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2019
FC013 FCR013 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2019
FC015 FCR015 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2019
FC020 - NENÍ NÁHRADA. Pro některé aplikace možno použít FCR013 + UC013 2020
HT100 HT300 Větší otvor, napájení jen 24 V DC, nutno upravit menu v editoru 2015
HT101 HT300 Větší otvor, napájení jen 24 V DC, nutno upravit menu v editoru 2021
HT102 HT300 Větší otvor, napájení jen 24 V DC, nutno upravit menu v editoru 2021
HT103 HT300 Větší otvor, napájení jen 24 V DC, nutno upravit menu v editoru 2023
HT104 HT300 Větší otvor, napájení jen 24 V DC, nutno upravit menu v editoru 2023
ICIO200 ICIO205.2 Plná zpětná kompatibilita 2020
ICIO205 ICIO205.2 Plná zpětná kompatibilita 2022
IMIO100 IMIO105.2 Plná zpětná kompatibilita 2020
IMIO105 IMIO105.2 Plná zpětná kompatibilita 2022
IMIO110 IMIO110.2 Plná zpětná kompatibilita 2022
IPC00... - Není přímá náhrada 2014
IPC05... - Není přímá náhrada 2014
IPC07... - Není přímá náhrada 2014
IPC08... - Není přímá náhrada 2014
IPC10... - Není přímá náhrada 2014
IPC12... - Není přímá náhrada 2014
IPC15... - Není přímá náhrada 2014
IPC17... - Není přímá náhrada 2014
IPC19... - Není přímá náhrada 2014
IPLC520 - Není přímá náhrada 2016
IRISC... - Není přímá náhrada 2014
LCD... - Není přímá náhrada 2015
M.../A - Není náhrada. Moduly s komunikací Advantech. 2015
M011 R012 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2011
M012 R012 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2017
M020 R025 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2016
M025 R025 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2016
M031 R031 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2016
M035 R035 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2016
M036 R035 Plná zpětná kompatibilita 2017
M040 - Není přímá náhrada (kombinace R035 a WiFi AP) 2016
M050 - není přímá náhrada, kombinace R035 a WiFi AP 2012
M080 R080 Plná zpětná kompatibilita (odnímatelný kabel s konektorem USB-A) 2021
M085 R085 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2017
M086 R086 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2017
M090 R091 Nově podpora multimaster. SW zpětně kompatibilní. Změna je ve velikosti ze 2 DIN modulu na 4 DIN modul! 2016
M095 R095 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 2 DIN modulu na 4 DIN modul. 2017
M096 R096 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 2 DIN modulu na 4 DIN modul. 2017
M200 R220 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Navíc 8 DO.  2019
M210 R220 Více výstupů, ale svorky a Modbus mapa jsou plně zpětně kompatibilní s M210. Nová varianta s 12 x DO, nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek. 2019
M215 - NENÍ NÁHRADA, R220 nemá manuální ovládání, jinak funkčně shodné, nová krabička atd. 2016
M300 R320 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Změna velikosti svorek z velkých na malé.  2021
M312 R312 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2019
M313 R313 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2020
M320 R320 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna velikosti svorek z velkých na malé.  2019
M325 - NENÍ NÁHRADA, R320 nemá manuální ovládání, jinak funkčně shodné, jiné svorky a krabička 2016
M400 R420 Změna velikosti krabičky ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Při výměně bude třeba přepojit svorky. Modbus tabulka není 100% stejná s Modbus tabulkou M400. 2019
M401 R420 Změna velikosti krabičky ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Při výměně bude třeba přepojit svorky. Modbus tabulka není 100% stejná s Modbus tabulkou M400. 2019
M410 - NENÍ NÁHRADA. (vstupy 230 V) 2019
M411 - NENÍ NÁHRADA. (vstupy 230 V) 2019
M420 R420 Změna svorek z velkých na malé. Země pro 8 a 8 vstupů nejsou nyní galvanicky odděleny. Nová krabička a rozsahy provozních podmínek. 2019
M430 R430 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2019
M500 R500 Změna svorek z velkých na malé. Navíc DIP pro 0…20 mA i na vstupy AI5-8 2020
M504 R560 Změna svorek z velkých na malé, změna jejich pořadí. Navíc odporové rozsahy. Chybí různé rozsahy měření pro napětí, je pouze 0…10 V.  2021
M550 R560 Jiné svorky, jiná Modbus tabulka 2012
M560 R560 Změna svorek z velkých na malé, změna jejich pořadí. Navíc DIP pro 0…20 mA i na vstupy AI5-8 2018
M580 - NENÍ NÁHRADA. Některé aplikace možno nahradit R560 a sondami DHS... + úpravou SW 2016
M600 - Není přímá náhrada 2012
M610 R610 Záměna pořadí svorek (sjednocení s ostatními moduly), nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2020
M620 - NENÍ NÁHRADA. (pouze proudové výstupy) 2023
M700 M700/A R710 Svorky stejně velké, ale je jiné jejich pořadí. Nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2012
M710 R710 Svorky stejně velké, ale je jiné jejich pořadí. Nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek 2021
mark100 mark220LX Větší rozměry, 6 DIN modulů místo 2 DIN modulů 2023
mark125 mark130.2 Plná zpětná kompatibilita 2021
mark130 mark130.2 Plná zpětná kompatibilita 2022
mark150/485 - Není přímá náhrada, kombinace PLC a potřebných I/O modulů 2023
mark220 mark220LX Plná zpětná kompatibilita 2021
mark320 mark320LX Plná zpětná kompatibilita 2021
markMX markMX.3 Plná zpětná kompatibilita 2021
markMX.2 markMX.3 Plná zpětná kompatibilita 2023
MCIO RCIO Změna svorek, změna modbusové mapy! 2011
MCIO2 RCIO Pouze redesign krytu 2020
MMIO RMIO Při výměně bude třeba přepojit svorky. DI/AI/AO/DO6,7 mají nově rozměr vodiče do 1,5 mm², SSR nově i pro ss zátěž, adresace pomocí DIP 2019
MT020 - NENÍ NÁHRADA. 2019
MTala010 - NENÍ NÁHRADA. 2017
MW240 MW240-B Plná zpětná kompatibilita 2017
MXIO RXIO Pouze redesign krytu 2018
MYIO - NENÍ NÁHRADA. 2015
R020 R025 Plná zpětná kompatibilita 2020
R031 R035 Plná zpětná kompatibilita 2020
R040 - Není přímá náhrada, kombinace R025 a WiFi AP 2023
R090 R091 Plná kompatibilita, další funkce navíc 2019
S010-Mbus ... záleží na počtu měřičů; R095, R096 nebo cizí převodník 2011
TOUCH... - Není přímá náhrada 2014
UC011 UC010 Pozor, není galvanicky oddělená RS485. Ve většině aplikací nevadí. 2018
UC095 UC905 Pozor: Jiné osazení svorek (standardizace s ostatními UI...), ověřte verzi FW 2019
UC100 UC102 Plná kompatibilita, navíc 2× DI 2015
UC150 - Není přímá náhrada, kombinace UC102 a Modbus routeru 2022
UC250 - Není přímá náhrada, kombinace UC200 a Modbus routeru 2022
UCWEB - NENÍ NÁHRADA. 2020
UI041 UI011 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2018
UI042 UI012 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2018
UI045 UI020 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2018
UI061 UI051 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2019
UI062 UI052 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2019
UI065 UI055 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2019
UI081 UI071 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2019
UI082 UI072 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2019
UI085 UI075 Plná zpětná kompatibilita (všechny UI... nyní mají i čidlo rH) 2019
UI09... UI9... Pozor: Jiné osazení svorek (standardizace s ostatními UI...), funkčně shodné 2017
UI410 - NENÍ NÁHRADA. 2019
UI415 UI416 Pozor: Jiné osazení svorek (standardizace s ostatními UI...), funkčně shodné 2020
UI5... - Není přímá náhrada, kombinace UI... a Modbus routeru 2022
UI652 - Není přímá náhrada, kombinace napájení, UI052 a Modbus routeru 2022
UI672 - Není přímá náhrada, kombinace napájení, UI072 a Modbus routeru 2022
UI682 - Není přímá náhrada, kombinace napájení, UI082 a Modbus routeru 2022