cz
en

Na Střední průmyslové škole Třebíč to vždycky žilo! Její studenti se teď navíc učí oživovat i naše PLC.

Třebíčská průmyslová škola je významným centrem technického vzdělávání, které odjakživa klade důraz na propojení teorie s praxí.

Vzhledem k nabízenému oboru Energetika je významná hlavně její spolupráce s jadernou elektrárnou Dukovany, a díky dalšímu ojedinělému oboru – Průmyslová automatizace – mohl také Domat přispět k rozvoji tolik ceněné praxe u jejích studentů a podpořit vyučování PLC, jejich programování a uvádění do provozu.

Koncem roku 2020 jsme žákům darovali regulátory IMIO105. Tato PLC jsme vybrali proto, že obsahují 4 AI, 2 AO, 4DI, 6DO – tedy kombinaci všech signálů tak, aby bylo možno vyzkoušet si jak měření, tak jejich řízení. Zároveň obsahují integrovaný web-server pro vytvoření grafiky, popř. mobilní aplikace Merbon Visual. Mají také další rozšiřující sběrnici RS485 pro případnou zkoušku integrace obecného Modbus zařízení.

Ačkoliv aktuální situace výuce neprospívá, věříme, že se vše vrátí brzo do normálního režimu a žáci se budou moci věnovat nejen našim regulátorům naplno.

Děkujeme také panu Šimůnkovi, učiteli odborného výcviku, za aktivní přístup a naše propojení. Doufejme, že nám situace umožní v budoucnu uspořádat například odbornější školení a další semináře, kde bychom studenty mohli ještě blíž seznámit s naším oborem a ukázat jim zajímavé možnosti, které měření a regulace nabízí.