cz
en

MW240B pro ovládání žaluzií - novinky

FW v20 (27.4.2023)

Od verze FW v20 přibyly do MB mapy nové registry r. 25 a r. 26, které zrcadlí r. 17. Tato změna pomáhá snadnějšímu (přirozenějšímu) používání v Domat IDE (Merbon IDE). Není už nutné využívat bitovou dekompozici a kompozici. Registr 25 se zapisuje po coilech jako jednotlivé bity, registr 26 se zapisuje po registrech jako uint - viz Modbusová tabulka. Tento způsob se doporučuje využívat.

FW v21 (29.11.2023)

Ve verzi FW v21 bylo přidáno několik významných funkcí:

 • Jiná doba přejezdu pro směr nahoru a jiná pro směr dolů. V praxi se projevoval problém, především u delších a rozměrnějších žaluzií, že reálná doba přejezdu (Whole position time) dolů nebyla stejně dlouhá jako nahoru. To způsobovalo častější rozkalibrování. Proto byl přidán nový registr whole position time up (r. 27 LSB). Starý registr je využit pouze pro směr dolů (r. 19 LSB).
 • Rotace lamel nově nemusí být zadána jen počtem tiltů, ale i procentně (0 - 100 %). (Viz r. 24).
 • Funkce post-rotation přidá na uživatelském komfortu. Žaluzie zachovají své původní naklopení lamel i po změně pozice žaluzií. V praxi funguje tak, že pokud máte např. staženo do poloviny (r. 26 = 50 %) a mírně zatemněno (r. 27 MSB = 30 %), posune se sluníčko a vy potřebujete pouze stáhnout žaluzie např na (r. 26 = 75 %) a zatemnění nechat na (r. 27 MSB = 30 %), podržíte tlačítko dolů pro dlouhý přejezd a po zastavení na žádané pozici se žaluzie automaticky natočí zpět na (r. 27 MSB = 30 %). Tuto funkci je třeba aktivovat, viz r. 18 LSB bit 2.

Instalace a oživení

Při instalování žaluzií je potřeba modul MW240-B nejdříve nakonfigurovat, a to přes program ModComTool:

Postup:
 • nastavte unikátní Modbus linkovou adresu modulu (Address),
 • aby mohl být modul MW240B využíván pro účely řízení žaluzií, je nutné tuto funkci aktivovat nahozením bitu 7 v reg. 5 MSB (Allow function),
 • dále změřte (nebo vyčtěte z katalogového listu žaluzií) dobu přejezdu z jedné krajní polohy na druhou a zpět (Whole position time up / down) a zapište do r. 27 LSB a r. 19 LSB,
 • určete si požadovanou dobu pohybu při krátkém stisku tlačítka (Move short time) r. 20 LSB, z toho vyplyne, kolik bude dosažitelných různých úhlů naklopení lamel,
 • volitelně můžete povolit funkci post-rotation r. 18 LSB bit 2. Ta následuje pouze po dlouhém stisku od uživatele a po skončení pohybu natočí lamely do pozice před začátkem pohybu,
 • volitelně je možné nastavit, co se má stát při výpadku komunikace s PLC (tab Relay action, Offline action),
 • na závěr zapište hodnoty do EEPROM (Write all to EEPROM) a resetujte modul.

Více informací o možnostech nastavení se dozvíte v Modbusové tabulce modulu.

Projekt v Merbon IDE
 • vytvořte nový projekt,
 • přiřaďte PLC,
 • přiřaďte kanál (protokol Modbus serial),
 • nakopírujte nové zařízení ze vzorového projektu (MW240-B_vzor) a rozkopírujte tolik zařízení, kolik máte fyzicky zapojených na kanále,
 • změňte adresy zařízení podle popisu v předchozím odstavci (ModComTool),
 • v této vytvořené knihovně zařízení jsou již předem namapované všechny potřebné proměnné
  ve vlastnostech datového bodu vyberte Cílový projekt (SWAutogen),
 • přepněte sestavu do Plného módu a překopírujte funkční blok  Manual_control_block.FunctionBlock.st  a MW240_queue.FunctionBlock.st do vašeho projektu,
 • ve vlastnostech bloku vyberte Zahrnout do kompilace a Zobrazit v průzkumníku, po zkompilování sestavy najdete blok v záložce FUPLA bloky, odtud už si jej běžně přetáhněte do vašeho programu main.fbd a pracujte s ním jako s kterýmkoli jiným blokem.

Vstupy bloku reagují pouze na náběžné hrany. Očekávají tedy krátké pulzy, kterými se aktivují jednotlivé sekvence příkazů. Tyto krátké pulzy vytvoříte samoshazováním (astabilní klopný obvod) hodnoty proměnné, kdy aktivováním proměnné na log. 1 se dostane blok do nestabilního stavu a po odpočtu času bloku zpoždění dojde ke shození hodnoty téže proměnné na log. 0 - viz main.Program.fbd ve vzorovém projektu.

Vstupy jednotlivých bloků je možné spojovat k sobě a tím vytvářet jednotlivé skupiny, které budou reagovat na jednotlivé příkazy totožně (např. Vítr = vše vytáhnout nahoru).

Funkční blok MW240_queue vytvoří frontu příkazů, kterou firmware MW240-B nově podporuje. Zde si nastavíte žádanou pozici a naklopení žaluzií a poté provedete příkaz pomocí Start_IN. Žaluzie se rozjedou na žádanou pozici a poté se naklopí na požadovaný úhel.

Funkční blok Manual_control_block. Jedná se o multifunkční blok pro změnu polohy, změnu úhlu lamel a naklápění (tlačítko) a zastavení žaluzií.

Změna polohy - nastavte Req_position a poté Start_in pro provedení příkazu.

Naklápění - nastavte Req_slat_position a poté Start_in_2 pro provedení příkazu. Provede se, pokud Pozice_příkazu = aktuální_pozice. (Zkoušel jsem to udělat automaticky, ale není to dobře otestováno)

Zastavit a naklopit (tilt) - spusťte Povolit příkaz mb a zakázat místní (user) tlačítka.

Stisknutím tlačítka stop zastavíte žaluzie. Automaticky se vypne (funguje jako tlačítko), stačí nastavit Tilt_up/Tilt_down na otáčení o jeden krok nahoru/dolů. Automatické vypnutí (funguje jako tlačítko).

Časté chyby: Pokud nelze projekt zkompilovat, může být chybně nastaven Autogen. To se stává při kopírování knihoven zařízení mezi projekty. Pro opravu znovu otevřete zařízení MW240-B na Modbus kanále a ve vlastnostech datových bodů vyberte správný cílový projekt (SWAutogen). To je možné udělat i hromadně v kontextovém menu zařízení.

Soubory ke stažení

velikost 360 KB