cz
en

MW240B pro ovládání žaluzií - 1. díl

Instalace a oživení

Při instalování žaluzií je potřeba modul MW240-B nejdříve nakonfigurovat, a to přes program ModComTool:


Postup:

 • nastavte unikátní Modbus linkovou adresu modulu (Address),
 • aby mohl být modul MW240B využíván pro účely řízení žaluzií, je nutné tuto funkci aktivovat nahozením bitu 7 v reg 5 MSB (Allow function),
 • dále změřte (vyčtením z katalogového listu žaluzií) dobu přejezdu z jedné krajní polohy na druhou (Whole position time) a zapište do r. 19 LSB. Pokud ve své aplikaci pracujete nejen s plným přejezdem, ale také s najetím na žádanou pozici, bude nutné tuto hodnotu v závěru ještě lehce zkorigovat (viz odstavec Závěrečná korekce doby přejezdu). Toto se týká pouze vzdáleného řízení pomocí PLC, ne místního, které je řízeno tlačítky,
 • určete si požadovanou dobu pohybu při krátkém stisku tlačítka (Move short time) r. 20 LSB, neboli kolik bude dosažitelných úhlů naklopení lamel,
 • na závěr zapište hodnoty do EEPROM (Write all to EEPROM) a resetujte modul,
 • volitelně je možné nastavit co se má stát při výpadku komunikace s PLC (tab Relay action, Offline action).

Více informací o možnostech nastavení se dozvíte v Modbusové tabulce modulu. 

Projekt v Merbon IDE

 • vytvořte nový projekt,
 • přiřaďte PLC,
 • přiřaďte kanál (protokol Modbus serial),
 • nakopírujte nové zařízení ze vzorového projektu (MW240-B_vzor) a rozkopírujte tolik zařízení, kolik máte fyzicky zapojených na kanále,
 • změňte adresy zařízení podle popisu v předchozím odstavci (ModComTool),
 • v této vytvořené knihovně zařízení jsou již předem namapované všechny potřebné proměnné - ve vlastnostech datového bodu vyberte Cílový projekt (SWAutogen),
 • přepněte sestavu do Plného módu a překopírujte funkční blok MW420.FunctionBlock.st do vašeho projektu,
 • ve vlastnostech bloku vyberte Zahrnout do kompilace a Zobrazit v průzkumníku, po zkompilování sestavy najdete blok v záložce FUPLA bloky, odtud už si jej běžně přetáhněte do vašeho programu main.fbd a pracujte s ním jako s kterýmkoli jiným blokem.

Vstupy bloku reagují pouze na náběžné hrany. Očekávají tedy krátké pulzy, kterými se aktivují jednotlivé sekvence příkazů. Tyto krátké pulzy vytvoříte samoshazováním (astabilní klopný obvod) hodnoty proměnné, kdy aktivováním proměnné na log. 1 se dostane blok do nestabilního stavu a po odpočtu času bloku zpoždění dojde ke shození hodnoty téže proměnné na log. 0. viz main.Program.fbd ve vzorovém projektu.

Pro zvýšení spolehlivosti celého systému řízení žaluzií bylo nutné obětovat reakční dobu od aktivování sekvence až po provedení žádané akce. Tato doba se různí, záleží na celkovém zatížení PLC (doba smyčky programu). Každá sekvence se skládá minimálně z částí Stop + žádaný příkaz + ModbusEnable + uvolnění.

Vstupy jednotlivých bloků je možné spojovat k sobě a tím vytvářet jednotlivé skupiny, které budou reagovat na jednotlivé příkazy totožně (např. Vítr = vše nahoru).

Výstup z bloku je vždy jen jeden, ten je přiveden do proměnné, která je namapována do řídicího registru (r. 17) modulu MW240-B.

Časté chyby: Pokud nelze projekt zkompilovat, může být chybně nastaven Autogen. To se stává při kopírování knihoven zařízení mezi projekty. Pro opravu znovu otevřete zařízení MW240-B na Modbus kanále a ve vlastnostech datových bodů vyberte správný cílový projekt (SWAutogen).


Závěrečná korekce doby přejezdu

Po oživení všech modulů ještě krátce otestujeme nastavení správné doby přejezdu:

 • při ladění projektu v PLC manuálně vyšlete příkaz pro přejezd nahoru (případně příkaz kalibrace),
 • počkejte, než žaluzie vyjedou do horní polohy a zároveň zkontrolujte, že aktuální pozice r.16 LSB je 0 %,
 • nyní spusťte příkaz pro přejezd žaluzií na dolní pozici (r.17 MSB = 99 %), pozorujte žaluzie, a zároveň vyčtěte aktuální polohu (r.16 LSB) – ta se aktualizuje přibližně každé 3 s (záleží na zatížení PLC),
 • ve chvíli zastavení žaluzií na dolní pozici zapište hodnotu aktuální polohy (r.16 LSB) (hodnota při dosažení dolní polohy) - bude nejspíš menší než 99,
 • proveďte korekci hodnoty doby přejezdu (Whole position time) r. 19 LSB experimentálně nebo podle vzorce:

 

 • hodnotu Nová doba přejezdu zapište do Whole position time (r. 19 LSB).

Tímto je provedena kalibrace. Pro jistotu můžete provést test, tentokrát třeba směrem z dolní pozice na horní. V tuto chvíli by se měly zastavit žaluzie na horní pozici přibližně v době, kdy je aktuální pozice (registr 16 LSB) 1 %.

Toto překalibrování by se mělo provést u každého okna (resp. pohonu žaluzie) zvlášť.

 Všechny díly

 

Soubory ke stažení

velikost 460 KB