cz
en

MMIO – teploty na rozsahu Pt1000 ukazují nesmysly

Pokud je modul MMIO využit v prostředí RcWare SoftPLC a měří se teplota pasivními čidly Pt1000, při nastavování vstupních rozsahů programem ModCom Tool vyberte rozsah 0…1600 Ohm, nikoli Pt1000. Rozsah Pt1000 poskytuje již linearizovanou teplotu ve stupních °C pro použití v cizích systémech, kde by se linearizační křivka musela doprogramovávat. V prostředí SoftPLC, které očekává hodnotu odporu a linearizaci provádí automaticky v programu, by byly čteny nesmyslné hodnoty.