cz
en

MLIO – Modul pro distribuovaná řešení

Profese měření a regulace často sbírá data z technologií, které jsou instalovány nejen ve strojovnách, ale po celé budově. Při projektování i montáži je snaha ušetřit náklady na kabeláž a rozvaděče, které dosahují 30 – 40 % z celé dodávky. V některých případech mohou pomoci distribuované vstupy a výstupy, například v podobě modulu MLIO. Tento vstupně-výstupní modul se od ostatních liší tím, že je připraven k přímé montáži na bok VZT jednotky, kabelového kanálu či přímo na stěnu strojovny.

Modul je co nejblíže periferiím a tak:

  • odpadne část nákladů na kabeláž,
  • zmenší se nároky na velikost rozvaděče, protože odpadají centrální svorky a I/O moduly.

Počet a typy vstupů a výstupů byly voleny jako optimální vzhledem k obvyklé skladbě I/O mixu v zařízeních tak, aby se minimalizovaly celkové náklady na hardware a instalaci. Modul MLIO obsahuje:

  • 4 univerzální vstupy (teplota pasivním čidlem, odpor, napětí 0..10 V, bezpotenciálový kontakt)
  • 2 relé 230 V / 5 A
  • 1 analogový výstup 0…10 V.

Adresování na sběrnici Modbus je buď:

  • softwarové, jako u všech ostatních I/O modulů, nebo
  • hardwarové pomocí otočného přepínače a DIP switchů.

Hardwarové adresování usnadní oživování – instalační firma může moduly snadno nakonfigurovat, softwarové adresování naproti tomu umožňuje změny i bez přímého přístupu k modulům, například tam, kde moduly jsou u sálavých jednotek či sahar pod stropem.

 Díky příznivé ceně je možné moduly MLIO využít i pro sběr dat v rozsáhlých objektech, jako jsou sklady, haly, archivy atd., kde je technologie soustředěná na jednom místě, ale čidla rozmístěna na stovkách čtverečních metrů.