cz
en

MAC adresa MiniPLC?

Při připojování do sítí zákazníků se někdy stává, že správce sítě chce po vás MAC adresu (fyzickou adresu síťové karty MiniPLC), kterou potřebuje pro bezpečnější nastavení sítě. Tato adresa se snadno zjistí příkazem „arp -a“, který spustíte z příkazového řádku Windows (Start – Spustit – cmd). Ve výpisu jsou IP adresy, které má počítač ve své tabulce, a k nim příslušející MAC adresy v tomto formátu:

C:\Documents and Settings\notebook>arp -a

Rozhraní: 192.168.1.103 — 0×3

internetová adresa   fyzická adresa          typ

192.168.1.1                  00-0c-42-13-79-41   dynamická

192.168.1.37                00-30-56-a1-68-8d  dynamická

192.168.1.199              00-04-76-ca-35-0d  dynamická

MiniPLC s adresou 192.168.1.37 má tedy MAC adresu 00-30-56-a1-68-8d.

PC, ze kterého toto zkoušíme, musí být připojeno do sítě, kde je MiniPLC, a s MiniPLC již musí být „zakomunikováno“, např. nahráním softwaru nebo Remote Connection.