cz
en

M090 - rozšířené příkazy

1. Standardní

Prvního sloupečku si vůbec nevšímat. Je to jen číslo příkazu na orientování, ale není to dali command, i když tomu většina řádků odpovídá. To může být matoucí.

Druhý sloupeček je dali command (dali příkaz) v binárním tvaru. Zde je tedy to, co se tedy dává do registru 6LSB. Objevuje se tam i XXXX - to je nutné vždy domyslet podle popsané funkce. Většinou to jsou skupiny 0-15, nebo scény atp.

Adresa se řídí podle TYPY ADRES a platí jak pro rozšířené, tak standardní příkazy.

Ostatní políčka D0, D1, D2 jsou u standardních příkazů vždy 0.

Pokud chcete uložit hodnotu do DTR (např. hodnotu 257), tak do 6LSB nedáváme 257 (protože, jak jste správně odhalili, to ani nejde), ale 10100011 = 0xa3 a do 6MSB hodnotu.

2. Rozšířené

Rozšířený příkaz převodník pozná tak, že má v poli D2 nějaké číslo. U rozšířeného příkazu je dali command vždy 0. Místo toho píšeme číslo právě do D2. Pole adresa, D0 a D1 je potom nutné naplnit tak, jak je to zase uvedeno v tabulce pro rozšířené příkazy.

Výsledky komunikace se potom objevují v poli dali command, dali adresa, D0 a D1. To je poznat z tabulky Odpovědi pro rozšířené příkazy.

Pro pořádek při aktualizacích M090:

  • do verze hardwaru V1.2 2010/12 se dá nahrát FW od V3 do V7 (zatím nejnovější, viz soubory ke stažení níže),
  • do starších desek se dá nahrát FW nejvýše verze 2.

Do SoftPLC IDE bylo také doplněno přímé řízení – je tedy možné zápisem 0…255 nastavit úroveň jednotlivých předřadníků v rozmezí MINLEVEL…MAXLEVEL, příp. je tou nulou vypnout (může záviset na typu předřadníku).

Možné problémy: z ničeho nic se světla rozsvěcela na maximum nebo zhášela?

Chybu se podařilo odstranit téměř okamžitě. Ovšem problém je v tom, že v modulu jsou dva procesory a chyba je v procesoru, který nejde z webu upgradovat. Pokud vám někdo takovéto chování bude reportovat a modul bude mít výrobní číslo starší než 053356 je nutné modul poslat k nám na přehrání. Upgrade firmwaru přes web v tomto případě nepomůže.

M090 je rozšířen o tzv. jednoduché příkazy

(Simple commands) – Modbusová tabulka je rozšířena o další registry, které umožňují pomocí jednoduchého zápisu bitů či bajtů přímo ovládat stavy (zap/vyp) či intenzitu jednotlivých předřadníků či skupin. Toto je přesně funkce, která řadě našich zákazníků chyběla. Podrobnosti najdete jeho katalogovém listu. Firmware je přiložen k tomuto příspěvku. Pozor na postup při aktualizaci FW (viz katalogový list)!

Firmware V14, změny (bylo již ve FW V11, z 04/2014): doplněny registry pro individuální řízení „všeho“
FW V14, oprava analogového broadcastu.

Soubory ke stažení

velikost 51 KB