cz
en

M020 – nastavení při nekvalitní síti

Při odpojování PC může docházet k „uzavírání“ portu na M020 a následné nekomunikaci s virtuálním COM portem na PC. Pro zamezení tomuto jevu se doporučuje ve webovém rozhraní M020 nastavit následující parametry:

  • Menu Configuration & Network - Advanced network settings,
  • TCP Keep Alive Settings: Idle Timeout 0, 0, 30 seconds, Probe interval 10 s, Probe count 5, Store extra byte.