cz
en

Licencování

Některé softwarové produkty Domat jsou licencovány. Licenční politika se u různých produktů a služeb liší: některé jsou zpoplatněny jednorázově a zákazník získává časově neomezená práva na jejich užívání, jiné podléhají periodickým poplatkům.

Licence „jednou provždy“:

Merbon Runtime - neomezený počet datových bodů, všechny drivery, cena licence je již obsažena v ceně podstanice PLC…mark, …wall
Merbon SCADA - do 5.000, nebo 50.000 datových bodů, pouze pro PLC Domat
Merbon SCADA unlimited - neomezený počet datových bodů, pouze pro PLC Domat
Merbon DB
- do 40 000 datových bodů
Merbon SCADA/Merbon DB
- v ceně zakoupené licence je 24 měsíců aktualizací zdarma. Prodloužení aktualizací o dalších 24 měsíců = 20 % z ceny licencí
RC-SoftPLC
- SoftPLC runtime neomezený počet datových bodů, všechny drivery, není nutné pro IPLC..., IPCT..., IPCB... (cena licence je již obsažena v ceně podstanice)
RcWare Vision - do 2000 nebo 4500 datových bodů, pouze pro PLC Domat
RcWare Vision x - neomezený počet datových bodů, všechny drivery
RC-vision DB - do 40 000 datových bodů

Služby (roční nebo měsíční předplatné):

RC-SoftPLC Proxy - proxy server pro přístup k podstanicím ve vnitřních sítích
RC-SoftPLC Weather - služba předpovědi počasí
ContPort - webový portál pro energetický management

Jak licencovat SoftPLC Runtime?


Pro běh SoftPLC runtimu je nutné instalovaný program zalicencovat. (To neplatí pro MiniPLC, kde licence je vázaná na hardware IPLC201/301 nebo IPLC501/510 a další procedury by byly zbytečně komplikované.)

Softwarová licence
Tento způsob licencování se používá častěji. Softwarová licence je po aktivaci pevně vázána na hardware podstanice (resp. počítače, kde běží). Postup při aktivaci softwarové licence je následující:

- objednejte licenci pomocí normálního obchodního postupu. V některých případech hardware již licenci runtime SoftPLC obsahuje, např. IPCTL.1 – viz ceník nebo Přehledový katalog
- licenci obdržíte ve formě krátkého souboru s příponou .licnum
- na hardware, kde runtime poběží spusťte program HW info (je součástí instalačního balíčku SoftPLC) a vyberte položku Create HW image, kde zadejte nebo načtěte ze souboru .licnum licenční číslo
- program vygeneruje soubor s žádostí o aktivaci (.licreq)
- licenci aktivujte přes internet na https://licenses.rcware.eu – postupujte podle pokynů na stránkách
- výsledkem aktivačního procesu bude soubor .licact, který je třeba nakopírovat do adresáře, kam je runtime nainstalován
- v parametrech runtime (Options) nastavte “Do not use HW key”, tj. hardwarový klíč není používán a runtime je licencován pomocí softwarové licence
- u platforem Windows XP Embedded nezapomeňte potvrdit zápis na disk (Commit CF) a restartovat stanici.

Co když mi selže hardware a potřebuji přenést licenci na jiný počítač?

Požádejte o další aktivaci pro Vaše licenční číslo. Aktivace je zdarma.

Jak licencovat Merbon SCADA?

K zalicencování slouží instalátor Merbon SCADA. Přesný postup konfigurace a licencování je popsán v instalační příručce Merbon SCADA. K zalicencování je nutný přístup na Internet.

Jak licencovat Merbon DB?

Postup licencování Merbon DB je podobný jako u SoftPLC. Přesný postup konfigurace a licencování je popsán v instalační příručce Merbon DB. K zalicencování je nutný přístup na Internet.

Jak licencovat RcWare Vision?

U vizualizačního programu RcWare Vision je situace jednodušší, po objednání licence obdržíte soubory, které se přikopírují do adresáře, kam je RcWare Vision instalován, typicky C:\Program Files\RcWare ve Windows XP, nebo C:\RcWare ve Windows 7/8/10.