cz
en

Licencování

Některé softwarové produkty Domat jsou licencovány. Licenční politika se u různých produktů a služeb liší: některé jsou zpoplatněny jednorázově a zákazník získává časově neomezená práva na jejich užívání, jiné podléhají periodickým poplatkům.

Licence „jednou provždy“:

Domat Runtime - neomezený počet datových bodů, všechny drivery, cena licence je již obsažena v ceně podstanice PLC (mark / wall). Pro běh na PC je třeba zakoupit viz. níže. Licenční ujednání ZDE.
Merbon SCADA - do 5.000, 50.000 nebo neomezeně datových bodů. V ceně zakoupené licence je 24 měsíců aktualizací zdarma. Po vypršení této doby software pracuje dále, nelze ale upgradovat na novější verze. Prodloužení aktualizací o dalších 24 měsíců = 20 % z ceny licencí. Licenční ujednání ZDE.

Merbon DB - do 40 000 datových bodů, možnost rozšíření dokoupením dalších bodů v krocích po 10 000.
RC-SoftPLC - SoftPLC runtime, neomezený počet datových bodů, všechny drivery, používá se pro instalaci runtime na zákaznickém PC. Není nutné pro IPLC..., IPCT..., IPCB... (u nich je cena licence již obsažena v ceně podstanice)
RcWare Vision - do 2000 nebo 4500 datových bodů, pouze pro PLC Domat,
RcWare Vision x - neomezený počet datových bodů, všechny drivery. Licenční ujednání ZDE.
RC-vision DB - do 40 000 datových bodů, možnost rozšíření dokoupením dalších bodů v krocích po 10 000.

Služby (roční nebo měsíční předplatné):

ContPort - webový portál pro energetický management

Licence poskytované bezúplatně:

Domat IDE - licenční ujednání ZDE 

Domat Proxy Server - licenční ujednání ZDE

Domat Visual - licenční ujednání ZDE 
Domat Symbols - licenční ujednání ZDE 
Domat OPC server- licenční ujednání ZDE 

Jak licencovat Merbon RT / Domat RT


Pokud spustíme Merbon Runtime či Domat Runtime na PC, program běží v demoverzi po dobu 20 minut. Vyžadujeme-li trvalý běh v produkčním prostředí, runtime je nutno zalicencovat

  • objednejte licenci podle ceníku - "Domat Runtime"
  • obdržíte licenční číslo ve tvaru WRT......
  • toto číslo zadáte v druhém kroku licenčního postupu v Merbon / Domat IDE v menu PLC - Operace s PLC - Licencování. PC s IDE musí být během procesu připojeno k Internetu.
  • v pracovním adresáři runtimu C:\ProgramData\Domat\RT\default nebo C:\ProgramData\Merbon\RT\default vzniknou soubory sharkrt.lic a sharkrt.rlic
  • po spuštění runtimu v logu nebo při detekci runtimu v IDE vidíme, že runtime je řádně zalicencován
    [.....] INF ExecThread: RT Licensed with WRTXXXXXXXXXXXXX

Při přechodu na novější verzi runtimu z Merbon RT na Domat RT v rámci jednoho počítače stačí zkopírovat oba soubory sharkrt... do adresáře C:\ProgramData\Domat\RT\default. Opačný přechod (downgrade z RT Domat na RT Merbon) není takto možný, v tomto případě kontaktujte technickou podporu.

Jak licencovat SoftPLC Runtime?


Pro běh SoftPLC runtimu je nutné instalovaný program zalicencovat. (To neplatí pro MiniPLC, kde licence je vázaná na hardware IPLC201/301 nebo IPLC501/510 a další procedury by byly zbytečně komplikované.)

Softwarová licence
Tento způsob licencování se používá častěji. Softwarová licence je po aktivaci pevně vázána na hardware podstanice (resp. počítače, kde běží). Postup při aktivaci softwarové licence je následující:

- objednejte licenci pomocí normálního obchodního postupu. V některých případech hardware již licenci runtime SoftPLC obsahuje, např. IPCTL.1 – viz ceník nebo Přehledový katalog
- licenci obdržíte ve formě krátkého souboru s příponou .licnum
- na hardware, kde runtime poběží spusťte program HW info (je součástí instalačního balíčku SoftPLC) a vyberte položku Create HW image, kde zadejte nebo načtěte ze souboru .licnum licenční číslo
- program vygeneruje soubor s žádostí o aktivaci (.licreq)
- licenci aktivujte přes internet na https://licenses.rcware.eu – postupujte podle pokynů na stránkách
- výsledkem aktivačního procesu bude soubor .licact, který je třeba nakopírovat do adresáře, kam je runtime nainstalován
- v parametrech runtime (Options) nastavte “Do not use HW key”, tj. hardwarový klíč není používán a runtime je licencován pomocí softwarové licence
- u platforem Windows XP Embedded nezapomeňte potvrdit zápis na disk (Commit CF) a restartovat stanici.

Co když mi selže hardware a potřebuji přenést licenci na jiný počítač?

Požádejte o další aktivaci pro Vaše licenční číslo. Aktivace je zdarma.

Jak licencovat Merbon SCADA?

K zalicencování slouží instalátor Merbon SCADA. Přesný postup konfigurace a licencování je popsán v instalační příručce Merbon SCADA. K zalicencování je nutný přístup na Internet.

Jak licencovat Merbon DB?

Postup licencování Merbon DB je podobný jako u SoftPLC. Přesný postup konfigurace a licencování je popsán v instalační příručce Merbon DB. K zalicencování je nutný přístup na Internet.

Jak licencovat RcWare Vision?

U vizualizačního programu RcWare Vision je situace jednodušší, po objednání licence obdržíte soubory, které se přikopírují do adresáře, kam je RcWare Vision instalován, typicky C:\Program Files\RcWare ve Windows XP, nebo C:\RcWare ve Windows 7/8/10.