cz
en

LCD displej se nepřipojuje na RT

Pokud chci nahrát menu na displej IPLC510, musí mít v HMI Editoru ve vlastnostech připojení adresu localhostu ve tvaru 127.0.0.1 (Variable …manager -> Connection -> Update / Edit connection -> Remote -> Adress -> 127.0.0.1), tedy výchozí nastavení v projektu. Pokud se použije adresa skutečná, např. 192.168.1.10, tak po připojení vše funguje až do okamžiku než se vypojí ethernetový kabel. Při odpojeném kabelu se displej nespojí s RT („nenajde tuto adresu“) a RT na změny z displeje nereaguje.

Neměňte proto výchozí adresu 127.0.0.1 (localhost) na konkrétní adresu IPLC.

Další důvod, proč se LCD displej nepřipojí na runtime, může být chybné uložení konfiguračního souboru. Zkontrolujte, jestli na začátku souboru .lcdmenu je sekce ProviderSettings:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<lcd-splc-menu xmlns:esgid="http://dev.rcware.net/xml/esgid" xmlns:esghmi="http://dev.rcware.net/xml/esghmi" xmlns="http://dev.rcware.net/xml/esglcd">
  <projectProperties>
    <displayProperties>
      <size esghmi:width="16" esghmi:height="3" esghmi:metric="char" />
    </displayProperties>
  </projectProperties>
  <softPlcVariables>
    <connection esgid:cId="DefaultConnection">
      <providerSettings providerType="Remote">
        <connectionName>DefaultConnection</connectionName>
        <ipAdress>127.0.0.1</ipAdress>
        <port>12345</port>
        <userName>admin</userName>
        <password>rw</password>
        <variablesSelect>OPC</variablesSelect>
        <miniPlcConnection>false</miniPlcConnection>
      </providerSettings>

Ta totiž určuje parametry připojení z displeje na runtime. Aby se vyexportovala správně, při ukládání projektu s menu musí být dialog pro import ve stavu Remote Connection s vyplněnou adresou 127.0.0.1 (a správnými parametry pro připojení k runtimu, jako jméno a heslo):

 

a v tomto stavu potvrzen tlačítkem Apply changes. Poté je nutno projekt uložit.