cz
en

Ladění regulátoru - proměnné bez hodnot

1. Při ladění regulátoru se u proměnné zobrazuje „Žádná hodnota“

Otevřete editor pro PLC a zkontrolujte, jestli má PLC přidaný program v mapování programů.

2. V režimu ladění se u proměnných nezobrazují žádné hodnoty

Při ladění během výběru mezi více PLC

se ve verzích IDE řady 2.4.0.x stává, že se zvolený regulátor neuloží na pozici zvoleného regulátoru pro ladění (políčko Regulátor je prázdné). Proto se u proměnných nezobrazují jejich hodnoty, viz:

Aby se hodnoty zobrazily, je potřeba znovu ručně zvolit regulátor, tentokrát za běhu ladění.

Tato chyba vzniká na straně IDE a bude opravena s další řadou verzí.

3. Hodnoty se nezobrazují v neglobálních proměnných

V případě, že se tento problém projevuje u lokálních proměnných, funkčních bloků, vstupů a výstupů (ne globálních proměnných), tak si zkontrolujte, jestli název Vašeho programu nezačíná na číslici. V případě, že program začíná číslicí, tak program přejmenujte a znovu ho namapujte. Tento problém se vyskytuje ve verzích Merbon IDE starší než v2.4.0.x.

3.1 Hodnoty se v programu nezobrazují a po nahrání sestavy program spadne

Zkontrolujte, jestli název tohoto programu nezačíná číslicí. V případě, že program začíná číslicí, tak si zálohujte Váš projekt a přejmenujte název programu s koncovkou .scu v průzkumníku souborů. Poté otevřete Vaší sestavu a z projektu smažte programy, které začínají číslicí a do sestavy přidejte už přejmenované programy. Po zkompilování projektu programy znovu namapujte na PLC a nahrajte sestavu na PLC.