cz
en

Jak se vyhnout studenému restartu v případě změny transformací na vstupech?

Veškeré hodnoty týkající se nastavení vstupů, transformací a jejich koeficientů se uplatní až po nahrání a studeném restartu PLC. 

V průběhu oživování není studený restart problémem (při něm se ztratí aktuální hodnoty z runtime PLC a všechny proměnné se nastaví na výchozí hodnoty ze zdrojového kódu). Později při provozu ale chceme aktuální hodnoty zachovat, tedy studenému restartu se vyhnout. Pak lze postupovat takto:

  1. typ transformace u vstupu nastavit na Identity,
  2. nahrát program a provést teplý restart,
  3. typ transformace nastavit opět na Resistance to temperature (nebo jinou požadovanou transformaci),
  4. nahrát program a provést teplý restart.

S transformací Identity se totiž při kompilaci smažou pomocné proměnné s typem linearizace, koeficienty atd. Jejich opětovné založení už aplikuje nové hodnoty. Kdybychom jen změnili např. typ linearizační křivky nebo hodnoty Pre_K, Pre_Q, X1, X2 atd., transformace by vždy zůstala v kódu a po přehrání programu a teplém restartu by se u ní použily aktuální (staré) hodnoty v PLC.