cz
en

Jak nastavit proxy připojení

V založené sestavě, si přiřadíme PLC a stáhneme konfiguraci. Ve vlastnostech PLC si zkontrolujeme síťové připojení IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS. Do parametrů proxy (Síťová nastavení – Parametry Proxy) si vložíme Proxy ID, URL a Interval keep-alive, který určuje, jak často se bude PLC hlásit serveru. Nakonec povolíme Proxy.

 • Nové proxy ID - nešifrovaná komunikace http://proxy.merbon.cz:12349
 • Nové proxy ID - šifrovaná komunikace https://proxy.merbon.cz:12359
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - nešifrovaná komunikace http://proxy.mervis.info:6677
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - šifrovaná komunikace https://proxy.mervis.info:6678

  

Nahrajeme konfiguraci do PLC.

Restartujeme PLC.

Po restartu PLC nahrajeme projekt do PLC a spustíme ladění. Ve stavu systému uvidíme stav proxy serveru, počet volných slotů a počet obsazených slotů.

Stavy proxy serveru:

 • Disabled – vypnuto (nenahrála se konfigurace do PLC, nebo je zaplý INIT switch).
 • Connected – PLC úspěšně připojeno k Proxy serveru, a aktuálně je připojen nějaký klient (Merbon IDE / Merbon Visual / SCADA).
 • Connecting – připojování, chvíli počkejte.
 • Idle – PLC úspěšně připojeno k Proxy serveru, aktuálně není připojen žádný klient.
 • FailedToConnect – chyba připojení, zkontrolujte syntaxi URL, TCP port a Proxy ID.
 • HostNotFound – server nenalezen, zkontrolujte název proxy serveru, IP adresu DNS serveru a nastavení výchozí brány. Pokud se PLC nedokáže připojit na DNS server, může pomoct zadat přeloženou adresu tzn místo proxy.merbon.cz zadat adresu 81.31.38.186, případně 77.240.189.136 místo proxy.mervis.info
 • NotAvailable – neznámé ID, zkontrolujte nastavení serveru, jestli se nesnažíte připojit na starý server s novým ID, nebo naopak.

Postup připojení přes proxy

Ukončíme ladění PLC. Pokud chceme používat profily, přepeneme projekt do plného režimu a používanému profilu si vytvoříme odvozený profil. Přepneme se do odvozeného profilu, upravíme Parametry pro spojení s PLC -> Typ spojení změníme na Proxy. Do parametrů pro připojení doplníme URI a Proxy ID. Sestavu zkompilujeme a spustíme ladění.

 • Nové proxy ID - nešifrovaná komunikace proxy.merbon.cz:12348
 • Nové proxy ID - šifrovaná komunikace tcps://proxy.merbon.cz:12358
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - nešifrovaná komunikace proxy.mervis.info:12348
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - šifrovaná komunikace tcps://proxy.mervis.info:12349

 

Ve stavu systému je stav připojení a vidíme, že jeden slot je obsazen. Všechna data z regulátoru jsou nyní dostupná stejně, jako kdybychom byli připojeni přímo na IP adresu PLC.

Proxy přes mobil

Pokud chceme využívat proxy připojení i v mobilní aplikaci Merbon Visual, vytvoříme nový terminál např. typu External rev. 2.2. Přiřadíme mu šablonu a do jeho komunikačního kanálu terminalChannel přidáme PLC.

 

Tam zvolíme koncový bod Custom a nastavíme dle obrázku.

 • Nové proxy ID - nešifrovaná komunikace proxy.merbon.cz:12348
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - nešifrovaná komunikace proxy.mervis.info:12348

Nyní můžeme terminál zkompilovat, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a zvolit exportovat definici, výsledný zip soubor pak odešleme do mobilu a otvřeme v Merbon Visual. Mobilní aplikace nepodporuje šifrovaný přenos, proto bude PLC nastaveno s portem 12349 (nebo 6677 v případě staré proxy ID) a klient s portem 12348. Pokud  v aplikaci využijeme uživatelský profil je potřeba místo proxy.merbon.cz zadat již přeloženou adresu 81.31.38.186, případně 77.240.189.136 místo proxy.mervis.info pokud využíváte staré proxy ID začínající PRX2C.