cz
en

Jak nastavit proxy připojení

V založené sestavě, si přiřadíme PLC a stáhneme konfiguraci. Ve vlastnostech PLC si zkontrolujeme síťové připojení IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS. Do parametrů proxy (Síťová nastavení – Parametry Proxy) si vložíme Proxy ID, URL a Interval keep-alive, který určuje, jak často se bude PLC hlásit serveru. Nakonec povolíme Proxy.

 • Nové proxy ID - nešifrovaná komunikace http://proxy.merbon.cz:12349
 • Nové proxy ID - šifrovaná komunikace https://proxy.merbon.cz:12359
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - nešifrovaná komunikace http://proxy.mervis.info:6677
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - šifrovaná komunikace https://proxy.mervis.info:6678

  

Nahrajeme konfiguraci do PLC.

Restartujeme PLC.

Po restartu PLC nahrajeme projekt do PLC a spustíme ladění. Ve stavu systému uvidíme stav proxy serveru, počet volných slotů a počet obsazených slotů.

Stavy proxy serveru:

 • Disabled – vypnuto (nenahrála se konfigurace do PLC, nebo je zaplý INIT switch).
 • Connected – PLC úspěšně připojeno k Proxy serveru, a aktuálně je připojen nějaký klient (Merbon IDE / Merbon Visual / SCADA).
 • Connecting – připojování, chvíli počkejte.
 • Idle – PLC úspěšně připojeno k Proxy serveru, aktuálně není připojen žádný klient.
 • FailedToConnect – chyba připojení, zkontrolujte syntaxi URL, TCP port a Proxy ID.
 • HostNotFound – server nenalezen, zkontrolujte název proxy serveru, IP adresu DNS serveru a nastavení výchozí brány. Pokud se PLC nedokáže připojit na DNS server, může pomoct zadat přeloženou adresu tzn místo proxy.merbon.cz zadat adresu 81.31.38.186, případně 77.240.189.136 místo proxy.mervis.info
 • NotAvailable – neznámé ID, zkontrolujte nastavení serveru, jestli se nesnažíte připojit na starý server s novým ID, nebo naopak.
 • NotUsed – zkontrolujte nastavení keep-alive interval, měl by být 10s.

Postup připojení přes proxy

Ukončíme ladění PLC. Pokud chceme používat profily, přepeneme projekt do plného režimu a používanému profilu si vytvoříme odvozený profil. Přepneme se do odvozeného profilu, upravíme Parametry pro spojení s PLC -> Typ spojení změníme na Proxy. Do parametrů pro připojení doplníme URI a Proxy ID. Sestavu zkompilujeme a spustíme ladění.

 • Nové proxy ID - nešifrovaná komunikace proxy.merbon.cz:12348
 • Nové proxy ID - šifrovaná komunikace tcps://proxy.merbon.cz:12358
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - nešifrovaná komunikace proxy.mervis.info:12348
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - šifrovaná komunikace tcps://proxy.mervis.info:12349

 

Ve stavu systému je stav připojení a vidíme, že jeden slot je obsazen. Všechna data z regulátoru jsou nyní dostupná stejně, jako kdybychom byli připojeni přímo na IP adresu PLC.

Proxy přes mobil

Pokud chceme využívat proxy připojení i v mobilní aplikaci Merbon Visual, vytvoříme nový terminál např. typu External rev. 2.2. Přiřadíme mu šablonu a do jeho komunikačního kanálu terminalChannel přidáme PLC.

 

Tam zvolíme koncový bod Custom a nastavíme dle obrázku.

 • Nové proxy ID - nešifrovaná komunikace proxy.merbon.cz:12348
 • Staré proxy ID začínající PRX2C - nešifrovaná komunikace proxy.mervis.info:12348

Nyní můžeme terminál zkompilovat, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a zvolit exportovat definici, výsledný zip soubor pak odešleme do mobilu a otvřeme v Merbon Visual. Mobilní aplikace nepodporuje šifrovaný přenos, proto bude PLC nastaveno s portem 12349 (nebo 6677 v případě staré proxy ID) a klient s portem 12348. Pokud  v aplikaci využijeme uživatelský profil je potřeba místo proxy.merbon.cz zadat již přeloženou adresu 81.31.38.186, případně 77.240.189.136 místo proxy.mervis.info pokud využíváte staré proxy ID začínající PRX2C.

Nastavení odezvy

Výchozí nastavení timeoutu pro terminál HT200 nebo mobilní aplikaci je 30s. Pokud se ale připojujete k více plc přes proxy najednou, nemusí to stačit. Je dobré zvednout timeout na 60-120s podle počtu plc (toto nastavení je buď v aplikaci nebo ve webovém nastavení terminálu HT200)