cz
en

Integrace I/O modulů do Siemens Desigo TXI1.OPEN

Siemens ma krabičku TXI1.OPEN, která má rozhraní RS485 a která umí fungovat jako Modbus master - při pokusu integrace MCIO2 do systému DESIGO verze 4 byly zjištěny následující rozdíly:

1. U jednotlivých vstupů a výstupů (analogových i digitálních) je potřeba v Siemensu použít o 1 nižší adresy registrů. Příklad: v SoftPLC a v dokumentaci má AI1 registr číslo 18, zatímco v Siemensu je potřeba zadat adresu stejného registru o 1 menší, tedy 17.

2. Pro čtení DI je v SoftPLC určena funkce 01 a pro zápis na DO funkce 15 - adresa coilu se zde zadává ve formě adresa_registru*16+bit_offset a ještě se zadává počet bitů pro danou operaci. V Siemensu ke čtení DI slouží funkce 03 - oproti čtení hodnoty boolean lze číst hodnoty typu UINT16 apod., a z tohoto datového typu si přímo "vyzobnout" jeden jediný bit, jehož pozici je třeba specifikovat v dalším parametru funkce. Podobně lze pro zápis do DO použít funkci analogového zápisu F16, přičemž je dále opět potřeba uvést pozici konkrétního bitu, který nás zajímá. Pozn.: Pokud je tento parametr nastaven na 0, potom to v Siemensu znamená, že nás zajímají všechny bity pro AI a AO - tedy 16 bitů v tomto případě.