cz
en

Integrace Carel – Modbus

Regulátory Carel pCO2 a pCO3 mohou být vybaveny modbusovou komunikační kartou. Přes ni je možné číst a zapisovat proměnné, předem k tomu v softwaru v Carelu připravené. Do některých proměnných lze zapisovat, z některých jen číst (určí autor sw do regulátoru Carel). Výstupem dodavatele regulátorů by měla být tabulka s popisem hodnot všech tří typů, podle níž se nastaví modbusové proměnné v SoftPLC IDE.

Carel používá tři typy proměnných: Analog, Integer a Boolean. Analog je tzv. HVAC integer, tedy signed integer s jedním desetinným místem: 201 interpretujeme jako 20,1.

Analog: čteme funkcí F03, zapisujeme F06. Vše Hi-Lo, Signed.
Adresy začínají 2, 3, 4, 5… až snad 127. Počet byte: 2. Parametr KP dáme 0.1, tím se vyrobí desetinné místo.

Integer: čteme funkcí F03, zapisujeme F06. Vše Hi-Lo, Signed.
Adresy začínají 130, 131, 132, 133… Počet byte: 2.

Boolean: čteme funkcí F01, zapisujeme F05.
Adresy začínají 2, 3, 4, 5… Počet byte: 1. 

Fyzické parametry linky: je třeba nastavit na Carelu BMS address (Modbus slave adresa), Modbus protocol a rychlost a povolit komunikaci s nadřazeným systémem. Zkoušeno na 19200, 8, N, 1, bez řízení toku. 

Regulátory Carel používá mj. firma Lennox pod názvem Climatic 50.