cz
en

Identifikační údaje

Domat Control System s.r.o.

IČO: 271 89 465
DIČ: CZ 271 89 465
Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25782.

Komerční banka a.s.
Korunový účet:
Číslo účtu: 51-2605740297/0100
IBAN: CZ 5901000000512605740297
SWIFT:  KOMBCZPPXXX

EURO účet:
Číslo účtu:  51-2642130287/0100
IBAN:  CZ1301000000512642130287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Identifikační údaje pro SK:

Domat Control System s.r.o.
IČO: 44570473
DIČ: SK 2022749476

Československá obchodná banka,a.s.
Einsteinova 18, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: 4007341789/7500
IBAN: SK1975000000004007341789
SWIFT: CEKOSKBX