cz
en

GSM modemy a problémy se SMS

  • Prověřte, jestli není na SIM kartě nastavený PIN popř. jestli je v IDE nastavený správný PIN
  • Zkontrolujte, jestli máte správně nastavenou přenosovou rychlost na které GSM modem komunikuje
  • Pokud se GSM modem nachází v prostorech s horším signálem, tak nemusí dojít k odeslání SMS zprávy i přesto, že funkční blok v IDE nevrací žádnou chybu. Doporučujeme na GSM modem dát silnější anténu
  • Při vrácení chybového stavu 26 na funkčním bloku s názvem „SendSMSTrig“ může být problém s řízení toku dat RTS/CTS – zkuste řízení toku dat pomocí AT příkazu vypnout podle našeho návodu popřípadě zapnout přes sériovou konzoli (např. programem PuTTY)

Plná paměť?

Zatímco z jedné SIM karty SMS odcházejí, z druhé (stejný operátor) SMS neodcházejí (občas vrací chybu 47 - plná schránka). Je potřeba na SIM kartě smazat všechny zprávy. Správná komunikace s GSM modemem je vizualizována Tx A Rx LED na příslušném portu, na kterém je modem připojen. Spojí-li se při startu RT s modemem (probliknou LED) a pak už s ním nekomunikuje – pak se pravděpodobně jedná o zmíněný problém. Správně zakomunikování s GSM modemem probíhá cyklicky s periodou řádově v jednotkách sekund.

Nelze poslat SMS z modemu GSM-BGS5-T2M

GSM modem BGS5-T2M (SEA Praha) nepodporuje příkaz AT^SSMSS=1. Ten je součástí definice pro typ modemu Siemens TC35i v konfiguraci alarmových SMS. Proto je nutné při použití tohoto typu modemu zvolit jiný profil, tedy Wavecom nebo General, které mají inicializační sekvenci

ATE0\r\n
AT+CPIN?\r\n
AT+CNMI=0,0,0,0,0\r\n
AT+CMGF=1\r\n
AT+CPMS=\"SM\"\r\n

Také pozor na nutnost zadávat tel. číslo v uvozovkách, viz "00420731585458".

Pro RCWare
Výše uvedený modem nepodporuje příkaz AT^SSMSS (Set Short Message Storage Sequence). V RcWare definičním souboru příkazů pro příslušný modem (obvykle se vybírá Siemens MC35i) je tento příkaz na posledním řádku. Je nutné ho odmazat: Nastavení – Prostředky počítače – Modem – (vybrat typ modemu v Inicializačních příkazech AT modemu) – Edit AT – (odmazat poslední řádek) – Ulož AT – OK – OK – restart RcWare.

Pro diagnostiku také pomáhá port monitor, v němž můžeme sledovat veškerou komunikaci mezi RcWare a modemem. Port monitor se aktivuje a deaktivuje Ctrl-M – pozor, funguje jen u zalicencovaného programu!

Alarmové SMS – jeden alarm na více čísel

Posílat jeden alarm na více čísel jde, čísla je ovšem třeba zadat ve formátu +420… a oddělovat je pouze čárkou „ , “, bez mezer.

Takže příklad:
+420602123456,+420603777888,+420731654321

Alarmové SMS – speciality operátorů

Pozor, operátoři vyžadují různý formát čísel, kam se má SMS odesílat:

  • pro O2: 00420xxxxxx
  • pro T-Mobile: 00420xxxxxx
  • pro Vodafone: +420xxxxxx

Další problém u předplacených SIM Vodafone může být, že nová SMS se musí aktivovat, k čemuž dochází až při uskutečnění prvního hovoru z ní. Neaktivovaná SMS se normálně přihlásí do sítě, ale SMS z ní odesílat nejdou.

Pokud se GSM modem odpojí od napájení a opět připojí, tak už není schopen navázat komunikaci s IPLC, které je stále připojeno k napájení a SMS již nechodí. Několikrát testováno na GSM modemu Cinterion TC35i a IPLC300.

GSM modem BGS3-T přes USB – funguje

Posílání alarmových SMS: GSM modem BGS3-T firmy SEA Praha umí AT příkazy přes virtuální COM port, který vznikne při připojení přes USB. Vyhneme se tedy instalaci USB-COM adaptéru a spoustě nastavování. Modem se připojí USB kabelem k počítači s RcWare Vision.

Výchozí rychlost musí být 115 kbps.

Modem ER 75i

Při instalaci modemu v některých lokalitách se stává, že dojde k problémům (mezi operátorem a modulem siemens ER 75i) při automatickém přidělování DNS.

Řešení je následovné:
Do Startup Scriptu se zadá následující příkaz: echo „nameserver X.X.X.X“> /etc/resolv.conf, kde X.X.X.X je jedna z nabízených IP adres DNS serveru, který nabízí operátor, tu najdete v systémovém logu.

Nastavení ER75i pro operátora O2 CZ

GPRS router při tarifu SIM s veřejnou pevnou IP adresou potřebuje mít v sekci GPRS Configuration nastaveno APN: internet.open.s.

Pro T-Mobile je APN pro neveřejnou i veřejnou pevnou IP adresu internet.t-mobile.cz. Další přehled např. na https://www.svetmobilne.cz/jak-nastavit-pripojeni-k-internetu/57.

(Stav z roku 2010). 

Modem MC35i a speciální znaky

Jednou z vlastností tohoto modemu je, že neumí odesílat některé speciální znaky (např. °). Takže když je v RcWare Vision nebo v Touch screen editoru definovaná alarmová SMS u analogu co měří třeba teplotu a má jako jednotky stupně celsia, tak prostě s tímhle modemem neodejde. Např. Siemens MC75 nebo Wavecom to poslat umějí.