cz
en

GSM modem: problém s SMS

Zatímco z jedné SIM karty SMS odcházejí, z druhé (stejný operátor) SMS neodcházejí. Je potřeba na SIM kartě smazat všechny zprávy. Správná komunikace s GSM modemem je vizualizována Tx A Rx LED na příslušném portu, na kterém je modem připojen. Spojí-li se při startu RT s modemem (probliknou LED) a pak už s ním nekomunikuje – pak se pravděpodobně jedná o zmíněný problém. Správně zakomunikování s GSM modemem probíhá cyklicky s periodou řádově v jednotkách sekund.