cz
en

Graf SCADA - osciloskopický režim

Osciloskopický režim se v grafu aktivuje stisknutím ikony v horním panelu grafu viz obrázek níže. 

Osciloskopický režim umožňuje zobrazovat aktuální průběh hodnot vyčtených z PLC. V grafu jsou standardně zobrazeny pouze vzorkované hodnoty uložené v databázi/souborech. Osciloskopický režim začne ukládat a zobrazovat veškeré vyčtené hodnoty a poskytuje tak lepší představu o průběhu hodnoty.

Maximální doba, jakou je SCADA schopna uchovávat hodnoty v grafu při osciloskopickém režimu je defaultně 2 hodiny. Poté dojde k resetu grafu a vymazání hodnot v mezipaměti. V grafu tak zůstanou pouze vzorkované hodnoty z databáze/souboru. Toto opatření je zavedeno z důvodu pádů SCADA při zapomenutém otevřeném okně s osciloskopickým režimem. V případě, že chceme toto nastavení změnit je tak možné učinit úpravou souboru config.js ve složce C:\Apps\Merbon\Web Client\Merbon Scada Web. Do souboru stačí připsat řádek

ESGVisionConfig.OscilloReloadDataInterval = xxxx,

kde xxxx je hodnota času v ms, jak dlouho má zůstat osciloskopický režim zapnutý.