cz
en

GPRS – obecná pravidla pro úspěšnou komunikaci

Instalace antény

Správné umístění antény je nezbytné pro bezchybnou funkci.

Rozhodujícími faktory jsou:

 • síla signálu přijímané GSM buňky
 • kvalita tohoto signálu.

Sílu signálu je možné měřit pomocí AT příkazu AT^MONI a AT^MONP. Hraniční hodnota, na kterou jsou sítě projektovány operátorem je 92 dBm, tato hodnota však platí v otevřené krajině. Ve velkých městech, nebo v místech s průmyslovým rušením je potřeba vyšší úroveň. Pro projektování je dále nutné přidat rezervu v síle signálu pro výkyvy signálu způsobené různými vlivy. Jsou to především vliv počasí (sníh, námraza, velmi hustý déšť), vegetace (růst stromů a keřů, opadávání listí), stavba objektů a změny v topologii sítě operátora. Jako rozumné minimum se jeví rezerva 10dB.

Druhou složkou pro posouzení vhodnosti signálu je jeho kvalita. V současné době není možné tento parametr přímo změřit. Jako orientační měření se nabízí test pomocí funkce ping a následně zjistit statistiku přenosu. Podle množství opakovaných a nepřenesených zpráv lze usoudit, zdali je signál na připojené stanici v pořádku.

Pro dosažení kvalitního přenosu GPRS je třeba zajistit tyto podmínky:

 • úroveň signálu z použité buňky (serving cell) musí být lepší než 82dBm,
 • pokud je přítomen signál na sousedním kanálu vedle přijímaného signálu, je třeba zajistit, aby jeho úroveň byla minimálně o 12dB nižší, jinak může vzniknout interference,
 • pokud jsou přijímány různé signály s blízkou úrovní, lišící se o méně než 3 dB, hrozí možnost reselection (přepnutí mezi buňkami, které způsobí zhoršenou odezvu a potenciální výpadek komunikace způsobený rekonfigurací cesty k MS), proto je nutné zvětšit odstup mezi signály.

Příklad:

Serving Cell I Dedicated channel
chann rs dBm PLMN LAC cell NCC BCC PWR RXLev C1 I chann TS timAdv PWR dBm Q ChMod
107 18 -77 23001 352A 6E91 5 6 33 -106 29 I No connection

chann rs dBm PLMN BCC C1 C2
76 18 -78 23001 1 28 28
106 17 -79 23001 3 27 27
33 17 -80 23001 7 26 26
77 14 -85 23001 3 21 21
30 14 -85 23001 1 21 21

Z uvedeného výpisu lze vyčíst:

 • modul přijímá buňku číslo 6E91 na kanálu 107 s úrovní 77dBm,
 • signál může být rušen interferencí z kanálu 106, který je přijímán s úrovní 79dBm,
 • při provozu může docházet k reselection mezi kanály 76, 106, 107 a 33, protože jejich signál si je velmi blízký.

Způsoby řešení:

Uvedené nedostatky lze odstranit změnou polohy antény nebo výměnou všesměrové antény za anténu směrovou, například yagi. Po této úpravě je třeba znovu změřit přijímané signály.

Význam zkratek pro příkaz AT^MONI:

Serving Cell:

 • chann ARFCN (Absolute Frequency Channel Number) of the BCCH carrier
 • rs RSSI value 0 . 63 (RSSI = Received signal strength indication)
 • dBm receiving level of the BCCH carrier in dBm
 • PLMN PLMN ID code
 • LAC location area code
 • cell cell ID
 • NCC PLMN colour code
 • BCC base station colour code
 • PWR maximal power level used on RACH channel in dBm
 • RXLev minimal receiving level (in dBm) to allow registration
 • C1 coefficient for base station selection

Dedicated channel:

 • chann ARFCN (Absolute Frequency Channel Number) of the TCH carrier
 • Note: = h indicates frequency hopping.
 • TS timeslot number
 • timAdv timing advance in bits
 • PWR current power level
 • dBm receiving level of the traffic channel carrier in dBm
 • Q receiving quality (0.7)
 • ChMod channel mode (S_HR: Half rate, S_FR: Full rate, S_EFR: Enhanced Full Rate)

Význam zkratek pro příkaz AT^MONP:

 • Chann ARFCN (Absolute Frequency Channel Number) of the BCCH carrier
 • rs RSSI value 0 . 63 (RSSI = Received signal strength indication)
 • dBm Receiving level in dBm
 • PLMN PLMN ID code
 • BCC Base Station colour code
 • C1 coefficient for base station selection
 • C2 coefficient for base station reselection