cz
en

Driver Sauter po nějakém čase neaktualizuje

Protože sběrnice Sauter je výrazně pomalá, může dojít ke stavu, kdy se po několika hodinách běhu zaplní fronta na zápis a pro odbavování požadavků zápisu nedojde vůbec ke čtení. Při neaktualizaci hodnot je tedy třeba změnit v soft_plc.config u parametru:

<add key="MAX_WRITE_VARIABLES" value="-1"/> 

(což znamená maximálně nekonečno zápisů, než dojde ke čtení) hodnotu z -1 na například 5. Pak po každých 5 zápisech následuje čtení a hodnoty se tedy aktualizují.