cz
en

Domat Windows Runtime


Domat Runtime není co do počtu datových bodů nijak omezen, maximální počet fyzických datových bodů, kanálů i proměnných je dán možnostmi hardwaru, na kterém runtime běží. Zásadní je zejména velikost paměti. Při nasazení na běžně používané platformy, jako je kancelářský osobní počítač, můžeme počítat s desítkami tisíc proměnných. Domat RT nabízí všechny funkce, které známe z výkonných platforem markMX nebo mark320, tedy zápis dat do databáze Merbon DB, místní ukládání historie, komunikaci s proxy serverem atd.

Runtime podporuje stejnou sadu komunikačních driverů, jako PLC s OS Linux. Dokáže tedy komunikovat protokoly BACnet TCP, Modbus TCP/RTU, M-bus, OPC, IEC 62056-21 a SSCP přes TCP nebo sériovou linku. Může se využít jako výkonné „softwarové PLC“ nebo převodník protokolů, nad nímž beží vizualizace – Merbon SCADA – nebo OPC server pro integraci do cizích systémů.

Domat Windows Runtime může běžet ve dvou módech: jako program nebo jako služba.

Spuštění programu je jednodušší a má smysl tehdy, chceme-li například vyzkoušet funkci projektu na notebooku před nahráním do PLC. Stačí runtime spustit poklikáním na ikonu jako u každého jiného programu. Pro trvalý spolehlivý provoz ale běh programu není příliš vhodný, protože okno s programem může uživatel snadno omylem zavřít. Navíc pro spuštění programu (a to i automatické při startu) musí být uživatel přihlášen do Windows.

Naproti tomu služba může být spouštěna automaticky při startu operačního systému a pro její běh nemusí být uživatel přihlášen. Na první pohled není vůbec vidět, že služba běží, a tedy není snadné ji omylem nebo záměrně zastavit. Jde tedy o spolehlivější a odolnější variantu běhu runtimu.

Před spuštěním musí být služba nainstalována. To se děje vykonáním příkazu:

DomatRT.exe -i -d -n "Domat_RT_service"

v příkazovém řádku Windows v adresáři, kde je umístěn soubor DomatRT.exe (tedy např. C:\Program Files (x86)\Domat\RT číslo_verze (číslo_buildu)). Pozor, příkazový řádek musí být spuštěn s právy administrátora, jinak k instalaci služby nedojde.

Domat_RT_service“ je název služby tak, jak bude vidět v seznamu služeb OS Windows. Tento název je volně definovatelný.

Ve vlastnostech služby zkontrolujeme, že služba bude spouštěna automaticky (při startu operačního systému) a můžeme ji i hned rovnou spustit ručně tlačítkem Spustit. Runtime lze detekovat v Domat IDE jako běžné PLC a stejně tak ho můžeme přiřadit k projektu. Při detekování pomocí Domat IDE běžícím na tomtéž počítači, kde je instalován Domat RT, by nemělo dojít k problémům. Pokud Domat RT běží na jiném počítači než Domat IDE, možná bude nutné povolit na jeho firewallu příchozí spojení na UDP port 8010.

Pozor, spuštěná služba nemusí znamenat, že runtime běží a vykonává nahraný aplikační program. Spouštění a zastavování aplikace se řídí z Domat IDE stejně jako u hardwarových PLC: po nahrání programu se program spustí studeným nebo teplým startem, je možné použít režim oživování atd.

Pro trvalý běh je nutné runtime zalicencovat. To se provede třemi jednoduchými kroky v Domat IDE v kontextovém menu přiřazeného PLC, Operace s PLC, Licencování:

Licenční číslo získáme nákupem jako produkt, v ceníku je pod názvem Domat Runtime. Při licencování musí být počítač připojen k Internetu. Aktuálně Vám cenu sdělí obchodní obchodní oddělení na produkty@domat.cz.

Bez řádného zalicencování runtime po spuštění programu komunikuje pouze několik desítek minut, pak se komunikace na všech kanálech zastaví. Pro otestování programu a komunikací to bohatě stačí.

Pro případnou odinstalaci použijeme příkaz

sc delete "Domat RT - Domat_RT_service"

kde „Domat RT - Domat_RT_service“ je celý název tak, jak ho vidíme v seznamu služeb. Při odinstalaci služby nedochází k uvolnění licence. Má-li dojít k přesunu licence na jiný počítač, např. při poruše nebo upgrade stroje, kontaktujte support@domat.cz  a uveďte licenční číslo. Licenci bude přidána aktivace, tedy licenční číslo bude možné použít znovu na novém hardwaru.

Domat RT nabízí široké možnosti při budování rozsáhlých odečtových systémů a integraci cizích technologií, ale i při nasazování řídicích aplikacích v prostředí, kde z jakýchkoli důvodů není vhodné nebo užitečné používat hardwarová PLC.