cz
en
Domat SOFTWARE

Domat WEB

Webový server v PLC pracuje s webovými stránkami, vytvořenými v HMI Editoru, který je integrován do Domat IDE.

Uvádění do provozu a dálková správa jsou teď ještě snadnější než dříve - ke kontrole PLC stačí webový prohlížeč. V nové verzi webového serveru přibyly i diagnostika a další funkce pro zpracování alarmů a trendů.


Grafické panely

Stránky se pak nahrají do PLC. Jsou to grafické panely s texty, obrázky, ovládacími tlačítky, vloženými grafy, hodnotami a dalšími objekty. Jako podklad lze použít schéma technologie, půdorys nebo jakýkoli jiný obrázek. Je možné nastavit i průhlednost objektů. Rozlišení je volitelné, takže jako výchozí formát obrazovky vybereme některou z předdefinovaných velikostí, nebo zadáme vlastní. Díky tomu, že veškerá data jsou ukládána ve vektorovém formátu, grafika má stejný vzhled i u webových klientů s různým rozlišením obrazovky. Používaný standard HTML 5 je podporován všemi aktuálními verzemi prohlížečů.

Rozšířená uživatelská politika

Možnost definice více uživatelů s různými přístupovými právy (u OS Linux).

Podpora připojení k více PLC

Přehled o celé budově nebo o síti výměníkových stanic ve vašem webovém prohlížeči (u OS Linux).

Servisní web pro možnost nastavení základních síťových parametrů

Generické webové stránky pro např. nastavení IP adresy PLC - vhodné zejména pro předprogramovaná PLC se zákaznickou aplikací.

Alarmy

Obsahuje seznam aktivních alarmů a alarmový log. U podstanic s OS Linux generický přehled alarmů v nenormálním stavu a historie alarmů, která pomáhá přesnější diagnostice poruch. Sumární alarmy - přehled alarmů, pro něž má uživatel práva U podstanic s OS Linux, rychlá a přehledná kontrola stavu technologií. 

Trendy

Vzorkování online hodnot v čase, u podstanic s OS Linux i možnost vyčíst historii ukládanou na PLC.

Systémový log

U podstanic s OS Linux výpis systémových událostí PLC, které usnadňují diagnostiku systému. Pro přístup na více podstanic přes jeden webový server slouží Domat Web Server pro OS Windows s možností konfigurace FastCGI serveru a připojováním na více PLC. Řešení je vhodné pro instalace, kde nejsou požadavky na dlouhodobé ukládání historických dat, jejich analýzu a pokročilý alarmový systém. Tyto vlastnosti nabízí SCADA.

Demo projekt


Tento projekt je ukázkou, jak může reálný projekt vypadat a je na něm možno vidět vzhled a vyzkoušet chování Domat WEB.