cz
en

Domat IDE – drivery pro cizí systémy a jejich licenční politika

Vývojové prostředí Domat IDE podporuje standardní komunikační protokoly, jako M-Bus, Modbus nebo IEC62056-21, u vybraných platforem i BACnet/IP, Daikin, Hauser a použití file driveru. Někdy je ale potřeba integrovat přes sériovou linku nebo Ethernet cizí zařízení, které používá specifický protokol. Domat IDE umožňuje napsání vlastního driveru v jazyce ST, což přináší autorům softwaru větší flexibilitu a nezávislost.

Drivery protokolů v Domat IDE můžeme rozdělit do následujících skupin:

Nativní drivery podporované v Domat IDE: ty jsou součástí IDE a konfigurují se přidáním kanálu a výběrem příslušného driveru. Vlastnosti, jako komunikační rychlost, adresy atd. se nastavují v property gridu. Nativní drivery jsou ze strany Domatu kompletně podporovány a jejich aktualizace jsou součástí nových releasů Domat IDE. Jejich zdrojové kódy jsou součástí zdrojových kódů Domat IDE a nejsou volně přístupné.

ST drivery psané firmou Domat na zakázku: pokud zákazník potřebuje vyvinout driver, existuje popis protokolu a systém to z hlediska náročnosti programování umožňuje, je možné si za úhradu nechat driver u firmy Domat napsat. Zákazník obdrží kompletní okomentovaný zdrojový kód, se kterým může dále nakládat podle libosti. Fakturovaná částka nepokrývá všechny náklady, spojené s vývojem, a proto je kód vlastnictvím firmy Domat. Domat se může rozhodnout zveřejnit driver včetně zdrojových kódů (nebo jeho část) na diskuzním fóru, aby ho mohli využívat i jiní uživatelé systému Domat. Domat neručí za aktuálnost či funkci zveřejněných kódů, neboť cizí systémy mohou podléhat aktualizacím a není možné soustavně reagovat na tyto změny a průběžně drivery odlaďovat.

ST drivery psané zákazníkem: Kód je zcela ve vlastnictví zákazníka a ten se může rozhodnout, zda si ho ponechá, nebo ho zveřejní zdarma či za úplatu na svých webových stránkách, na diskuzním fóru Domat, nebo kdekoli jinde, zda na něj bude poskytovat podporu, pokud ano, zda tato podpora bude placená nebo neplacená atd. Platí v podstatě totéž, jako pro běžný aplikační program.

Podobná pravidla platí pro Modbusové přístroje (devices) – předdefinované šablony s proměnnými pro konkrétní cizí zařízení, jako jsou elektroměry, zónové regulátory, frekvenční měniče, I/O moduly atd. Přístroje je možné kopírovat tak, aby byly dostupné v kontextovém menu kanálu – najdete je v adresáři C:\Users\All Users\Merbon\IDE (version)\HwLibrary\Modbus.