cz
en
Domat SOFTWARE

Domat IDE

Pomocí tohoto vývojového prostředí se programují a konfigurují podstanice řady MARK a WALL.

Programovat lze dvěma způsoby: pomocí funkčních bloků (FUPLA) nebo strukturovaným textem (ST) podle IEC 61131-3. Programování s funkčními bloky usnadňuje rychlou tvorbu aplikací a zvyšuje přehlednost, pro složitější nebo speciální funkce je výhodnější použít strukturovaný text.


Uživatelé mohou pracovat v jednoduchém módu, kde je řada věcí předkonfigurována, ale za cenu nižší flexibility, nebo v plném módu, kde mají přístup ke všem funkcím programu. Jednoduchý mód se podobá předchozí verzi vývojového prostředí, SoftPLC IDE: projekt je omezen na jednu podstanici, v podstanici běží jediný task a programuje se pouze pomocí funkčních bloků. Je proto vhodný pro začátečníky nebo akce, kde se na servisu bude střídat více pracovníků – používání funkčních bloků zvyšuje přehlednost a snižuje riziko chyb. U plného módu je možné kombinovat programování pomocí bloků i strukturovaného textu, ale především tvořit vlastní funkční bloky a funkce, opět v obou jazycích: FUPLA i ST.


Pro komfortní uvádění do provozu obsahuje Domat IDE instinktivní debugger s možností zastavovat a krokovat program, trasovat proměnné a vstupovat do podprocedur a složených funkčních bloků. Nechybí možnost vzorkovat průběh proměnných v čase a sledování komunikace po linkách (port monitor), a to i na dálku přes Internet. Domat IDE proto pomáhá šetřit servisní náklady.

Uživatelské rozhraní programu upoutá lištou s funkčními tlačítky, ribbonem, který se přizpůsobuje kontextu a nabízí vždy funkce, které lze v aktuálním kontextu použít. Ribbon usnadňuje orientaci v programu a urychluje práci. Menu i nápověda jsou přepínatelné mezi češtinou a angličtinou, s možností rozšíření do dalších jazyků. Rychlou tvorbu projektu usnadňují předdefinované funkce a funkční bloky, které jsou rozděleny do šesti knihoven: analogové, digitální, pro práci se stringy, komunikace, systémové funkce a funkce pro větrání, vytápění a klimatizaci. Knihovny podporují všechny základní funkční bloky i ST funkce podle normy IEC 61131-3, ale navíc jsou doplněny o prověřené funkční bloky, známé ze SoftPLC IDE.


Domat IDE v současné době podporuje komunikační protokoly Modbus RTU a TCP, a to jako klient i jako server, M-Bus a IEC 62056-21 pro komunikaci s měřiči energií. U vybraných stanic je implementován i BACnet/IP klient i server. Komunikace mezi podstanicemi navzájem i s podstanicemi SoftPLC je možná. Další žádanou vlastností, která je v Domat IDE implementována, je možnost tvorby vlastních přístrojů – zařízení na sběrnici. Přístroje se dají jednoduše kopírovat, což usnadňuje práci s cizími zařízeními, jako jsou regulátory jednotlivých místností, frekvenční měniče, klimatizační jednotky a podobně. Editor nyní obsahuje i funkce pro tvorbu LCD menu a grafiky pro terminály a mobilní aplikace.

Domat IDE vyžaduje prostředí .NET4.5, tedy Microsoft Windows 8 nebo novější (Win10, Win11).