cz
en

Displej neukazuje hodnoty

Při tvorbě LCD menu pro IPLC5xx se proměnné musejí importovat takto:

  • SoftPLC projekt se spustí v IDE,
  • v Touch Screen Editoru se proměnné importují ne načtením ze souboru .splcproj, ale připojením na localhost.

Pokud máme vytvořený LCD menu projekt s proměnnými importovanými ze souboru, stačí ve Variables Manageru smazat všechny proměnné a naimportovat je znovu výše popsaným způsobem, o vytvořené menu nepřijdeme.