cz
en

Chybové kódy – blikání LED RUN

Význam jednotlivých chybových kódů:

(např. 12 = 1× bliknutí - krátká mezera - 2× bliknutí - dlouhá mezera)

  • 11 - nedostatek paměti pro operační systém,
  • 12 - nedostatek paměti pro RT,
  • 13 - přetečení zásobníků *,
  • 21 - špatný RT image,
  • 31 - HardFault *,
  • 4X - vypršel watchdog klienta číslo X,
  • 5X - chyba na filesystemu X, kde: X = 1 systémový filesystem (proměnné…), X = 2 filesystem pro web.

* u těchto chyb se PLC zastaví a LED bude blikat až po vypnutí a zapnutí.

Výpis stacku v PLC po Hard Fault (blik. 3 – 1): od verze 2.4.0.11 – ip/stack_dump1.bin a ip/stack_dump1.bin. Před tím nepřehrávat web, jinak se soubory smažou.