cz
en

Chyba: dělení nulou

Tato chyba se vyskytovala na IPCB.1.

Řešením je upravit skripty – nesmí se tam nikde natvrdo zapisovat nula, ale místo ní použít konstantu. Čili místo: RCWareApp.SetAnalogConstant(15, 0); použít: RCWareApp.SetAnalogConstant(15, nula); a v globálních definicích mít: var nula : int = 0;